Üsküdar Üniversitesi, Demokratik Liderlik Anketi Düzenliyor

Üsküdar Üniversitesi tarafından Türkiye genelinde Demokratik Liderlik Anketi gerçekleştiriliyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen anket, katılımcıların “demokrat lider ve otokrat lider” tanımlarına bakışlarını ve bu kavramlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedefliyor.

Üsküdar Üniversitesi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen Demokratik Liderlik Anketi ile demokrat ve otokrat lider özelliklerinin tanımları ve kişilerin bu tanımlar üzerindeki gözlemlerinin tespiti amaçlanıyor.

Tüm dünyada gerçekleştirilen benzerlerinde olduğu gibi bu anket çalışmasıyla bilime hizmet etmek, ardından da bu çalışmaları kendine yol gösterici olarak alacak oyun geliştiricilere yol göstermek ve dolayısıyla topluma faydalı olması hedefleniyor.

Katılımcılara 25 yönerge/sorunun yöneltildiği ankette katılımcılardan demokratik olmaya uygunluk açısından lidere yönelik anketteki ifadelere “Hiç katılmıyorum”, “Az katılıyorum”, “Orta katılıyorum”, “Çok katılıyorum”, Tamamen katılıyorum” şeklinde katılım düzeyini belirtmeleri istendi.

Ankette “Demokratik lider adalete ve kurallara saygı odaklıdır, engel olan kuralları etik duyarlılıkla değiştirir. Otokrat lider, keyfiliğe yatkındır, güç odaklıdır, kuralları kolayca çiğner”; “Demokrat lider danışmayı sever, futbolda başkasına gol attırır. Otokrat lider buyurgandır, emir vermeyi sever, top bende olsun golü ben atayım der”, “Demokrat lider ihtiyaç durumunda hesaplanabilir risk alır. Otokrat lider ölçüsüz risk alır”, “Demokrat lider para gibi kaynakların kullanımında sonuç ve hedef odaklı değil, ilke odaklı karar verir. Otokrat liderin tek ilkesi başarıdır, adil kaynak kullanımını önemsemez”, “Demokrat lider hoşuna gitmese bile doğruları söyleyenleri yanında tutar, kurumsal fayda odaklıdır. Otokrat lider, övenler ve onaylayanlarla ilerler, bireysel fayda odaklı karar verir.”; “Demokratik lider güç ve yetkiyi kendinde değil, çalışma arkadaşları ile takıma dağıtmayı önemser. Otokrat lider, kontrolü kendisinde tutmayı çok yüceltir” şeklinde yönergeler yer aldı. 

Ankete katılım için;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQROLixgp9kU6fY9LIsBFaxN3-OLrx0b8g8PuWedlfmWStA/viewform

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)