11 Eylül 2014 Üsküdar Üniversitesi Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Alım İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

            Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
 • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
 •  Yayın listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
 • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
 • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakültesinden onaylı fotokopisini,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
 • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi veya fakültesinden onaylı sureti,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • ÜDS, YDS veya muadili yabancı dil sınav belgesi (En az 50 puan almış olmak gerekmektedir.)
 • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

11/09/2014

Son Başvuru Tarihi

25/09/2014

Ön Değerlendirme Tarihi

29/09/2014

Giriş Sınav Tarihi

01/10/2014

Sonuç Açıklama Tarihi

03/10/2014

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Not: Müracaat süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

 

BAŞVURU  ADRESİ:

Üsküdar Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü (Kuzey Yerleşke) Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 2222

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Biyosensörler (tanı, teşhis amaçlı ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi), Biyokimyasal yöntem ve teknolojiler (polimerik biyomateryal tasarımı), Biyokimyasal reaksiyon mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış olmak Prof.Dr. 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyokimya uzmanı, adli kimya ve adli genetik alanında uluslararası araştırma ve uygulama deneyimi olmak ve Profesörlüğünü Biyokimya alanında almış olmak

Prof. Dr.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar, Endüstri, Sistem veya Elektrik Mühendisliği ile ilgili alanlarda doktora yapmış olmak, endüstride en az 4 yıl Araştırma ve Geliştirme alanında Sistem mühendisi olarak çalışmış olmak ve Ingilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

 

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim fakültesi mezunu, iletişim alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak, en az 2 yıl İletişim sektöründe çalışma deneyimine sahip olmak

Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

İletişim fakültesi mezunu, iletişim alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak, en az 2 yıl İletişim sektöründe çalışma deneyimine sahip olmak

Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu hukuku alanında doktora yapmış ve Profesörlüğünü ceza hukuku alanında almış olmak

Prof. Dr.

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez

Diş hekimliği fakültesi mezunu

Öğr. Gör.

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez

Protetik diş tedavisi alanında uzmanlığı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Radyoloji mezunu olmak, radyololoji uzmanlığı bulunmak veya radyasyon onkoloğu olmak

Öğr. Gör.

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız Diş Sağlığı

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında uzmanlığı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans mezunu olmak,

Öğr. Gör.

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Perfüzyon bölümünden/programından mezun olmak veya yüksek lisans mezunu olmak

Öğr. Gör.

1

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Osmanlı dönemi tasavvuf akımları alanında uzmanlığı olan

Prof .Dr.

1

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Modern dönem Osmanlı tarihi ve tasavvuf tarihi alanında uzmanlığı olan

Prof. Dr.

1

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

İslam mimarisi ve İslam sanatları ile Osmanlı dönemi mimari kültür ve sanat anlayışı alanında uzmanlığı olan

Prof. Dr.

1

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Medeniyet ve kimlikleri siyaseti alanında uzmanlığı olan

Prof. Dr.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lisans mezunu olmak ve C sınıfı sertifika sahibi olmak,

Arş. Gör.

1

 

-

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

11/09/2014

Son Başvuru Tarihi

25/09/2014

Ön Değerlendirme Tarihi

29/09/2014

Giriş Sınav Tarihi

01/10/2014

Sonuç Açıklama Tarihi

03/10/2014

 

11.09.2014 11:58

Paylaş: