Öğretim Görevlisi İlanı (22.01.2012 - 06.02.2012)

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi22.01.2012
Son Başvuru Tarihi06.02.2012
Ön Değerlendirme Tarihi08.02.2012
Giriş Sınav Tarihi09.02.2012
Sonuç Açıklama Tarihi10.02.2012

Genel Şartlar:

  • ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:

  • Lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 (on ) yıl tecrübeli olmak.

Başvuru Şekli:

  • Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (www.uskudar.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

  • Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir)  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

 

Duyurulur. 20.01.2012

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI

YÜKSEKOKULBÖLÜMÜKADRO UNVANIUZMANLIK ALANIKADRO SAYISI
Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÖğretim gör.Tıp, İşletme,Sağlık Kurumları Yöneticiliği3
Yaşlı BakımıÖğretim gör.Tıp, Hemşirelik3
Çocuk GelişimiÖğretim gör.Tıp, Hemşirelik,Çocuk Gelişimi,Pedagoji3
Sağlık Kurumları İşletmeciliğiÖğretim gör.Tıp, İşletme,Sağlık Kurumları Yöneticiliği3
Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÖğretim gör.Radyoloji, Nöroloji
Elektrofizyoloji, Biyomedical
3

 

Başvuru Adresi:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63 Üsküdar-İSTANBUL e-posta: basvuru@uskudar.edu.tr

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)