Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır


Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

12.07.2012

Son Başvuru Tarihi

27.07.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

30.07.2012

Giriş Sınav Tarihi

01.08.2012

Sonuç Açıklama Tarihi

06.08.2012

Genel Şartlar:

  • ALES' ten en az 70 puan almış olmak. (Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir)

Özel Şartlar:

  • Tarih alanında yüksek lisans  yapmış olmak    en az 2 (iki ) yıl üniversitede  tecrübeli olmak.
  • Türk  Dili  alanında yüksek lisans  yapmış olmak    en az 2 (iki ) yıl üniversitede  tecrübeli olmak.

Başvuru Şekli:

  • Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (www.uskudar.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

  • Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir)  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

MEZUNİYET  ALANI

KADRO
UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği

       Tarih

 Öğretim  Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği

       Türk  Dili 

 Öğretim   Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği

      Sağlık Yönetimi

 Öğretim   Görevlisi

1

 

BAŞVURU  ADRESİ:
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63   Üsküdar - İSTANBUL TEL:0216 530 0 530

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ