Fi-jital Eğitim Hakkında Önemli Duyuru!

İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu tedbirler gereğince, 5.064 öğrencimizin 13:00 - 16:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağının olması ve koronavirüs vakalarındaki artışın getirdiği riskler nedeniyle, Üniversitemiz senatosunca alınmış olan karara bağlı olarak fi-jital sistemle yürütülmekte olan eğitimin, bundan sonra yürütülme şeklinin nasıl olması gerektiği hususunda tekrar bir değerlendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve 60560713-799/E.9498 sayılı yazısı gereğince alınan görüşler de dikkate alınarak üniversitemizde 2020-2021 güz döneminde eğitim-öğretimin;

  1. Yürütülmekte olan müfredatın aksatılmaksızın çevrimiçi (online) olarak, öğretim elemanları tarafından Üniversitemizde mevcut program çerçevesinde belirlenmiş dersliklerde yapılması,
  2. Uygulamalı derslerin, ilgili yönetim kurullarının alacakları kararlara bağlı olarak; çevrimiçi (online) ve/veya uygulamayı sürdürmek suretiyle, herhangi bir öteleme olmaksızın tamamlanması,
  3. Pandemi dolayısıyla oluşan kısıtlar sebebiyle, yürütülmekte olan müfredatın eksik kaldığı ya da geliştirilmesi gerektiği görüşünün olması durumunda, bu hususlar dikkate alınarak müfredat güncelleme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.

 

Önemle duyurulur.