Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Üsküdar Üniversitesi Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Alım İlanı (2014-07-22)


22.07.2014 10:51

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  •  Yayın listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • ÜDS, KPDS veya muadili yabancı dil sınav belgesi (En az 55 puan almış olmak gerekmektedir.)
 • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

22.07.2014

Son Başvuru Tarihi

08.08.2014

Ön Değerlendirme Tarihi

11.08.2014

Giriş Sınav Tarihi

13.08.2014

Sonuç Açıklama Tarihi

14.08.2014

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Not: Müracaat süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

BAŞVURU  ADRESİ:  Üsküdar Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü (Kuzey Yerleşke)Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 22 22

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu olup Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu olup Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji ve PDR alanında Doktoralı olmak

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji ve PDR alanında doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Din Psikolojisi  Doktoralı olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji Lisans mezuniyetine sahip olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Doç. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve eğitimi lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisansını tamamlamış veya yapıyor olmak.

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine Mühendisliği doktoralı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk sağlığı hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktoralı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları alanında doktoralı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Fizyoterapi alanında lisans mezunu olup deneyimli sahibi olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Fizyoterapi alanında lisans mezunu olup deneyimli sahibi olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık yönetimi alanında uzmanlaşmış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık yönetimi alanında uzmanlaşmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik (biyomekanik, biyomedikal işaret işleme, uygulamalı matematik, enzimler, biyorisk) İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip, yurtdışı ve Endüstri tecrübesi olan tercih sebebidir.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olmak, medikal görüntü inceleme ve EEG sinyal izleme alanında yayınları olmak, İngilizce dilinde ders verme yetkinliği ve deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden mezun olmak, Lisansüstü programlardan birine (yüksek lisans veya doktora) başlamış ya da yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.

Arş. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Tıp Fakültesi Mezunu olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Tıp fakültesi mezunu olup fiziksel tıp ve rehabilitasyon ihtisasını tamamlamış olmak. Aynı zamanda neurofeedback alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup medikal elektronik konusunda deneyimli olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp fakültesi mezunu olup kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamlamış olmak. Aynı zamanda hipnoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi Mezunu olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik lisans mezunu olup, ameliyathane hemşireliği alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Radyoloji uzmanı veya radyasyon onkoloğu olmak

Öğr. Gör.

2

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Tıp fakültesi mezunu olup iç hastalıkları ve nefroloji ihtisasını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Tıp fakültesi mezunu olup tıbbi fizyoloji ile anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Tıp fakültesi mezunu olup Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Perfüzyon Yüksek Lisansına sahip olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler lisans mezunu olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı

Hemşirelik lisans mezunu olup, geriatri hemşireliği alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Öğr. Gör.

2

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik alanında doktoralı olmak ve biyomedikal cihaz teknoloji alanında akademik görev yapmış olmak.

 

Yrd.Doç.Dr.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olup Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisansını tamamlamış olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıp fakültesi mezunu olup enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ihtisasını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Tasavvuf  Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktora ve Doçentliğini Tefsir anabilim dalında yapmış olmak

Doç. Dr.

1