Tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör ve yardımcı doçent) alınması

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, 2547 sayılı Kanun'un 23-26. ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3-20 nci maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör ve yardımcı doçent) alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

12.07.2012

Son Başvuru Tarihi

27.07.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

30.07.2012

Yabancı Dil Sınav Tarihi

31.07.2012

            Profesör kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesinin fotokopisini, yayın listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

          Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini ve yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

            Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI


FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

  Çocuk  Psikiyatrisi

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 Psikiyatri Hemşireliği

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa  Bilimleri Fakültesi

 Moleküler Biyoloji
Ve Genetik

 
 Biyoloji

 
Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Sosyal Hizmetler

  Sosyoloji, Sosyal Hizmetler
  

 Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

   İngiliz Dil Bilimi
  

 Yrd. Doç. Dr.

1

BAŞVURU  ADRESİ:
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63   Üsküdar - İSTANBUL  0216 530 0 530

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ