Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Çalışma Grubu Kuruldu!

Üsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu adı altında yeni bir çalışma grubu oluşturuldu. Araştırma grubu, kent alanına ait fenomenlerin ve çalışmaların yeni medyadaki yansımalarını toplumsal, ekonomik, psikolojik ve felsefi yönleriyle birlikte ele almayı araştırma odağı olarak belirledi. Grup aynı zamanda yeni medyanın kent ile ilgili çalışmalarıyla ilgili teori ve uygulamayı kapsayan araştırma ve çalışmaları özellikle mekânsal pratikler bağlamında ele alan kavramsal bir çerçeveye de sahip.

Vizyon ve Misyonu açıklandı

 Yeni Medya ve Kent Araştırmaları çalışma grubu hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, çalışma grubunun vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kentle ilgili araştırmanın geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası bir forum sağlamak, yeni medya ve kent çalışmaları temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek. Sosyal bilimlerde yeni medya ve kent çalışmalarını derleyen ve geliştiren bir bakış açısı geliştirmek, kent çalışmaları alanında var olan metodolojileri araştırmak, bunların yeni medya uygulamalarıyla ilgili metodolojilerin çağdaş ve güncel hale getirilmesi için uygun zemin geliştirmek. Yeni medya ve kent çalışmaları araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak, kent çalışmaları ile ilgili akademik ve sanatsal atölye ve toplantılar düzenlemek, yeni medya ve kent çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak, geleneksel ve dijital medyada yeni medya ve kent çalışmaları bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, kent çalışmaları kapsamında tarih, kent ve sanatla ilgili STK ve kurumlar, belediye ve yerel yönetimler, il kültür müdürlükleri ve müzelerle akademik işbirliklerini sağlayacak şekilde sosyal ekolojiyi oluşturmak ve zenginleştirmek.”

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, kent, toplum ve kültürle etkileşime giren bütün disiplinleri kapsayan ve etkileyen önemli bir çalışma alanı olan Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu’nun misyonunu ise özellikle kentle ilgili gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel kullanımı için standart belirleme, bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapma, kent çalışmalarını yeni iletişim araçlarıyla birlikte ele alma ve bunları bilimsel temele dayandırma olduğunu ifade etti.

“Kent ve Yeni Medya alanına multidisipliner yaklaşım”

Güder, çalışma grubunun aynı zamanda çeşitli disiplinlerde kent ve yeni medyanın değişen ve farklılaşan yönlerine odaklı araştırmalara, araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında yeni iletişim araçlarının araştırılmasını hedeflediğine de dikkat çekti.

Çalışma grubunun üyelerini;

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder,

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar,

 Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin oluşturuyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)