Azerbaycanlı Gençler Türkiye Türkçesinde Okumayı Tercih Ediyor

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, 900 Azerbaycanlı üniversite gencinin katılımı ile geniş içerikli Gençlik Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmanın gençlerin kitap okuma alışkanlıklarıyla ilgili sorularında öğrencilerin son bir yılda okudukları kitap sayıları ve türleri ile ilgili bulgular ortaya koyuldu. Sonuçlara göre Azerbaycanlı gençlerin yüzde 16.3’ü psikoloji ve gelişim kitaplarını, yüzde 15.4’ü dünya klasiklerini, yüzde 13.1’i felsefi ve düşünce kitaplarını okudukları görüldü. Araştırmada ortaya çıkan ilginç sonuç ise Azerbaycanlı öğrencilerin genel olarak psikoloji ve gelişim kitaplarını Türkiye Türkçesinde okumayı tercih etmeleri oldu.
 
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Azerbaycan’da ve yurtdışında eğitim gören Azerbaycanlı 900 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katılımı ile kitap okuma alışkanlıklarına yönelik bulgular ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

Yüzde 21’i yılda 6-10 kitap okuyor

900 Azerbaycanlı öğrencinin katıldığı Gençlik araştırmasının sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Araştırma sonuçlarına göre ‘Son bir yılda pdf formatındakiler de dahil, okuduğunuz kitap sayısı kaçtır?’ sorusuna katılımcıların yüzde 22’si 3-5 kitap,  yüzde 21.3’ü 6-10 kitap, yüzde 17.3’ü 2-3 kitap, yüzde 9.9’u 10-15 kitap, yüzde 6.1’i bir kitap, yüzde 5.2’si ise hiç kitap okumadıkları cevabını verdi” dedi.

Türkçe kitapları okumayı tercih ediyorlar

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, araştırmada dikkat çeken husus hakkında görüşlerini şöyle paylaştı:

“Sonuçları değerlendirirken Azerbaycanlı gençlerin özellikle psikoloji ve kişisel gelişim kitaplarını, klasik edebi eserleri Türkiye Türkçesinde okuma oranlarının yüksek olduğunu gördük. Katılımcıların yüzde 16.3’ü psikoloji ve kişisel gelişim kitaplarını, yüzde 15.4’ü dünya klasik edebiyatını, yüzde 13.1’i felsefi ve düşünce içerikli kitapları Türkiye Türkçesinde okuduklarını belirtti.”

Türkiye Türkçesine ilgileri var

Bağımsızlıktan sonraki süreçte Azerbaycan'la Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve sosyokültürel alanda ilişkilerin geliştiğini belirten Süleymanlı, “Bunun üzerine halkın ve özellikle gençlerinin büyük bir oranının, zaten Azerbaycan Türkçesine çok yakın olan Türkiye Türkçesine yönelik büyük bir ilgi duyduğu gözlemlendi. Genel olarak televizyon dizilerinden, popüler şarkılardan ve basit sözlü iletişimden Türkiye Türkçesini öğreniyorlar. Bu, kendiliğinden olumlu ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerinin devamlı olmasını sağlayan bir faktördür. Fakat ilk dönemler Türkiye Türkçesi bilimsel ve akademik alanlarda değil daha çok ekonomi ve kitle kültürü alanındaki faaliyetleri kapsıyordu. Özellikle entelektüel kesimlerin ve okuyan gençlerin Türkiye Türkçesinde bilimsel ve akademik kaynaklardan yararlanma düzeyi çok sınırlıydı. Zamanla tüm alanlarda ilişkilerin daha da yoğunlaşması ve Azerbaycan’da Türkiye Türkçesinde eğitim veren okulların sayının çoğalması, özellikle gençler arasında araştırma bulgularından da anlaşıldığı gibi Türkiye Türkçesinde yazılmış kitap kaynaklarının kullanma oranında artışa neden oldu. Bu durum ileriye yönelik iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda stratejik işbirliğinin gelişmesine katkı sunması açısından önem arz ediyor” dedi.
 
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)