Görsel Temelli Multidisipliner Girişim!

 Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş

Üsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. Araştırma grubu, görsel ve görüntülerin güç ve yaşam üzerine etkilerini, disiplinler arası çalışmalar ile birleştirerek araştırma odağı olarak belirledi. 

Grup aynı zamanda görsel ve görüntü dünyasında görsel algı, görsel kültür, görsel kimlik, sanat çalışmaları, sanat akımları, geleneksel ve dijital medyada yer alan görseller üzerine araştırma ve çalışmalar ile görüntülerin anlamını, gücünü ve yaşam üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlıyor. Bu çalışmaların alt yapısını, teoriler ve kavramlarla disiplinler arası çalışmalarla da destekliyor.

Vizyon ve Misyonu açıklandı

Çalışma grubu hakkında bilgiler paylaşan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, çalışma grubunun vizyonunun; Görsel araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir forum sağlamak, görüntü temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek, sosyal bilimlerde görsel ve yazılı çalışmalar arasında denge sağlamak, görsel araştırma metodolojilerini araştırmak, yeni platformlarda yeni metodolojilerin uygulanması için uygun zemin geliştirmek, görsel araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak, görsel kültür çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak, geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu’nun misyonunu ise çeşitli disiplinlerde görsel odaklı araştırmalar yapma, görsel araştırma yöntemlerini geliştirme, sosyal ve kültürel dünyalar hakkında görsel iletişim araçlarını araştırma, görsel materyalin bilimsel kullanımı için standardı belirleme ve bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti.

“Multidispliner alanlarda görsel temelli araştırma”

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, çalışma grubunun multidisipliner karakterinin, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültürel ve medya çalışmaları, belgesel film ve fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve görüntü tabanlı çalışma ile ilgili diğer alanlarda görsel temelli araştırmalara yansıttığının da altını çizdi.

Çalışma grubunun üyelerini, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü ÜSÇÖZÜM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kurtoğlu oluşturuyor.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)