Dr. Aylin Tutgun Ünal TÜBA Kitabı İçin Yazdı


TÜBA kitap görseliTÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubunun hazırladığı çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerden oluşan “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı kitap TÜBA tarafından yayımlandı. Kitapta, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın “Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler” isimli çalışması yer aldı.

Sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etki eden faktörler

Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve İstanbul Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un birlikte yürüttü çalışmada sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etki eden faktörlerden bir model oluşturuldu. Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal “Modeli test ettiğimizde faktörlerden her birinin sosyal medya bağımlılığı belirtilerini etkilediği ortaya çıktı” diye belirtti.

Araştırmada sosyal medya bağımlılığı, çok boyutlu olarak etki faktörleri açısından ele alındığını belirten Ünal, “sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etkileri incelendi. Kapsamlı bir alanyazın incelemesi sonucunda kurgulanan hipotezler açısından yürütülen araştırmada ayrı çalışmalarda belirtilen etki faktörleri bir araya getirilerek model oluşturulmuş olup pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir.  Sonuçların alanyazına paralel olduğu ve sosyal medya belirtilerini açıklayıcı faktörlerin bir model oluşturduğu sonucuna varılmıştır” şeklinde konuştu.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)