ARA SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında; 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde üniversitemizin tüm (önlisans, lisans ve lisansüstü) programlarında 23 Mart 2020 Pazartesi  günü itibariyle uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu  bağlamda söz konusu tarih itibariyle verilen derslerin ara sınavlarının; üniversitemiz önlisans/lisans/lisansüstü programlarının bağlı bulunduğu eğitim - öğretim sınav yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış olup öğrencilerimizin aşağıda belirtilen esasları dikkate almalarını önemle rica ederiz.

  • Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin ara sınavları; tek tip olarak, test (çoktan seçmeli) soruları, açık uçlu (klasik) sorular, ödev vb. yöntemlerle elektronik ortamda yapılacaktır.
  • Ara sınavlar, akademik takvimde ifade edildiği şekliyle 13 – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında haftalık ders programına göre uygulanacaktır.
  • Ortak zorunlu dersler için (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve Yabancı Dil II), 20 - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında sınavlar gerçekleştirilecektir.
  • Kayıt dondurma taleplerinin 17 Nisan 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Kayıt Dondurma Formu doldurularak ilgili sekreterliklere elektronik posta yoluyla gönderilmesine,  elektronik ortamda başvuru imkânı bulunmayan öğrencilerimiz için ise normal posta yoluyla taleplerin alınmasına karar verilmiştir.
  • Derslerin sınav türü, katkı oranı dönem başında öğrencilere duyurulan oranlarda uygulanacaktır.
  • Herhangi bir nedenle sınava giremeyen veya sınav esnasında teknik sorun yaşayan öğrencilerimiz için gerçekleştirilecek “Mazeret Sınavı” uygulamaları, mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılacaktır.
  • Ara sınavları ödev, proje şeklinde verilen derslerde ara sınav haftası içerisinde ödev toplama işlemlerinin elektronik posta, STIX veya LMS sistemi üzerinden yapılması uygun görülmüştür.
  • ÜÜTV Uzaktan Eğitim Dersleri, ara sınav döneminde yapılmayacak olup dersler 20 Nisan 2020 Pazartesi günü tekrar başlayacaktır.
  • Yukarıda belirtilen esaslar, 09.04.2020 tarih ve 2020/14 sayılı senato kararıyla yürürlüğe giren “Üsküdar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları”nda yer almaktadır.
  • Tüm öğrencilerimize 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarında başarılar diler, sınav haftasını en iyi şekilde tamamlamalarını temenni ederiz.  

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü