Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Araştırma Görevlisi ve Okutman İlanı (22.01.2012 - 06.02.2012)


Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi ve Okutman alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi22.01.2012
Son Başvuru Tarihi06.02.2012
Ön Değerlendirme Tarihi08.02.2012
Giriş Sınav Tarihi09.02.2012
Sonuç Açıklama Tarihi10.02.2012

Genel Şartlar:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak.
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:

  • Lisans mezunu olmak.
  • İngilizce okutman kadrosuna başvuranların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru Şekli:

  • Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (www.uskudar.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

  • Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üsküdar Ü. web sayfasından temin edilecek),  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

 

Duyurulur. 20.01.2012

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ DUYULAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN KADROLARI

FAKÜLTEBÖLÜMÜUZMANLIK ALANIKADRO UNVANIKADRO SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiPsikoloji
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Araştırma Gör.1
Psikoloji
(İngilizce)
Psikoloji
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Araştırma Gör.1
Okutman2
FelsefeFelsefeAraştırma Gör.1
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar,
Elektrik-Elektronik,
Matematik ,
Fizik
Araştırma Gör.1
Moleküler Biyoloji ve GenetikBiyoloji,
Farmakoloji,
Genetik
Araştırma Gör.1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Biyoloji,
Farmakoloji,
Genetik
Araştırma Gör.1
Okutman2
Biyo- MühendislikBiyomühendislik,
Biyomedical,
Fizik
Araştırma Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Kurumları YöneticiliğiTıp,
İşletme,
Bilişim Teknolojileri
Araştırma Gör.1
HemşirelikHemşirelik
Psikiyatri Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Araştırma Gör.1
Sosyal HizmetlerSosyal Hizmetler,
Sosyoloji
Psikoloji,
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik
Araştırma Gör.1

 

Başvuru Adresi:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63 Üsküdar-İSTANBUL e-posta: basvuru@uskudar.edu.tr

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)