Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları. 25.02.2020

08.02.2020 tarihli Öğretim Elemanı ilanı
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları. 25.02.2020
FAKÜLTE / MYO
BÖLÜM / PROGRAM / ABD DALI
UNVANI
KADRO SAYISI
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler
Arş. Gör.
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)
Arş. Gör.
2
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör.
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
Arş. Gör.
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Adli Bilimler
Arş. Gör.
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İng.)
Arş. Gör.
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (İng.)
Arş. Gör.
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kimya Mühendisliği (İng.)
Arş. Gör.
2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (TR)
Arş. Gör.
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng.)
Arş. Gör.
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Öğr. Gör.
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji
Arş. Gör.
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez- Protez
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon
Arş. Gör.
1

NOT: KVKK 26.12.2019 tarihli, 2019/389 sayılı Kararı gereği sonuçlar kaldırılmıştır.

25.02.2020 23:02

Paylaş: