2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans-Lisansüstü-Ön Lisans Öğrencilerinin Ders Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Lisans-Lisansüstü-Ön lisans öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Ders ekleme-bırakma işlemleri 24 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. (Bu tarihlerde ders seçimleri de yapılabilecektir.)

İşlem Sırası

1-Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemindeki (OBS) ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir

2- Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır. (Danışman hoca tarafından onaylanmayan dersler alınmamış sayılır)

3- Ders kayıt işlemleri ile ilgili danışman hocası ile görüşmek isteyen öğrenciler STİX sistemi üzerinden mesajlaşma yolu ile görüşebilirler.

Ders kayıt işlemleri ile ilgili sorularınız için öncelikle danışman hocanız ile görüşebilirsiniz. 

Öğrenci danışmanlığı işlemleri Üniversitemiz Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Lisans-Ön lisans Öğrencileri için Önemli Notlar
 • 1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır. Bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • Yalnızca 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile ders kayıt işlemi yapacaklardır.
 • Öğrencilerimiz öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
 • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS’dir.
 • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.
 • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
 • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.
 • Çift Anadal ve Yan Dal öğrencileri anadal ders seçimlerini onayladıktan sonra çift anadal veya yandal programları için ders seçimlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapabilirler.
 • Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
 • Ön lisans programlarında 2. sınıfı, Lisans bölümlerinde 4. Sınıfı tamamlamış fakat alttan dersleri bulunan öğrencilerin ders kayıt işlemleri öğrenci işlerine teslim etmiş oldukları ders kayıt formu ile yapılacaktır.
 • Lisans bölümlerinde dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı statüsüne geçer. Sınamalı statüde olan öğrenciler sınamalı statüden çıkana kadar, 1.60-1.69 GANO ile bir üst dönemden en fazla 2 ders, 1.70-1.79 GANO ile bir üst dönemden en fazla 3 ders alabilir. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.
 • Psikoloji bölümü 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinin kayıtları ait oldukları gruplara göre OBS sistemi üzerinden yapılacaktır. Psikoloji bölümünün ders seçimleri ile ilgili olarak Üsküdar Üniversitesi web sitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi sayfası üzerinde duyuru verilmiştir. Bu öğrencilerimizin seçmeli derslerini OBS sistemi üzerinden ayrıca ekleyip danışman hocalarından onay almaları gerekmektedir.
https://uskudar.edu.tr/itbf/ linkten Psikoloji bölümü ders seçimleri ile ilgili duyuruya ulaşabilirsiniz.

 • 667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ders seçimlerini öğrenci işlerinden veya ilgili sekreterlikten alacakları ders kayıt formunu danışman hocaları ile doldurduktan ve mali işler biriminden onaylattıktan sonra öğrenci işlerine teslim ederek gerçekleştireceklerdir.
 • Uluslararası öğrencilerimiz için açılan Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini Uzaktan eğitimde Türkçe olarak almak isteyenler danışman hocalarına veya ilgili dersin sorumlusuna başvurarak derslerini değiştirebilirler. 

Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için açılan
Türk Dili II - TURK112 – Ders sorumlusu Öğr. Gör. Selçuk DUMAN (ders dili Türkçe ve içeriği öğrencilere göre seviyelendirilmiş)
Principles of Atatürk and History of Revolutions II - ATA112 - Ders sorumlusu Öğr. Gör. Erhan BEKTAŞ (Ders dili İngilizce içeriği öğrencilere göre seviyelendirilmiş) derslerini,
Bu dersler 2019-2020 Bahar döneminde sadece uzaktan eğitim dersi olarak verilecektir. Dersi aldıktan sonra sorun ve sorularınız için ilgili dersin hocası ile görüşebilirsiniz.

Öğr. Gör. Selçuk DUMAN
Öğr. Gör. Erhan BEKTAŞ
Merkez Yerleşke C-Blok B1 -06

Lisansüstü Öğrencileri için Önemli Notlar
 • Bilimsel hazırlık sınıfı okuyacak olan öğrenciler müfredatta yer alan bilimsel hazırlık derslerini seçeceklerdir.
 • Tez döneminde olan öğrencilerin Tez dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS’dir.
 • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.
 • Özel Öğrenciler, müfredatın %50 ‘si kadar ders seçebilirler.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığı ile ders kayıt işlemi yapıp elektronik olarak danışman onayına sunacaktır. Danışman hocanın sistem üzerinden onaylanması ile birlikte ders kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
 • Ders kayıt işlemleri ile ilgili danışman hocası ile görüşmek isteyen öğrenciler STİX sistemi üzerinden mesajlaşma yolu ile görüşebilirler.
Tıp Fakültesi Öğrencileri için Önemli Notlar 
 • 1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır. Bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca Öğrenci Bilgi Sistemine girerek ders atamalarının yapıldığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Ders Kayıt İşlemleri.pptx
TRANSKRİPT senaryosu.pptx
TRANSKRİPT Görüntüleme.pptx