10.06.2024 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

10.06.2024*

Son Başvuru Tarihi

02.07.2024*

Ön Değerlendirme Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

09.07.2024*

Giriş Sınav Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

16.07.2024*

Sonuç Açıklama Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

19.07.2024*

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör ve  Doçent için üç (3) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi üç (3) adet USB bellek ile birlikte ve öğretim görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün olup, ilan yayım tarihinden sonra son başvuru tarihi Üniversitemiz web sayfasında belirtilecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Duyuru Başlama ve Bitiş, Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın 10.06.2024 tarihli ve 32572 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanma tarihine göre değişiklik olmuştur.

FAKÜLTE

BÖLÜM/PRG./ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO
SAYISI

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını veya Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Diş Hekimliği

Profesör

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Pedodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Diş Hekimliği

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Pedodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Diş Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını veya Uzmanlığını Pedodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Endodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını veya Uzmanlığını Endodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Profesör

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Ortodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Ortodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını veya Uzmanlığını Ortodonti alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Profesör

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Periodontoloji alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Periodontoloji alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını veya Uzmanlığını Periodontoloji alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Arş. Gör.

2

Diş Hekimliği Fakültesi Lisans mezunu olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Restoratif Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

 

Arş. Gör.

2

Diş Hekimliği Fakültesi Lisans mezunu olmak.

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarım, Dijital Oyun Tasarımı, Televizyon/Sinema alanlarının birinden almış olup, animasyon, kurgu, canlandırma sineması gibi alanlarda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi mezunu olup, Halkla İlişkiler/Reklamcılık,  Pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama gibi alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim (İng.)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Yeni Medya, İletişim Bilimleri, Bilgi/Bilişim Teknolojileri alanlarının birinden almış olmak, bilgi teknolojileri, yapay zeka, yeni medya alanlarında çalışmalar yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

Arş. Gör.

1

Lisansını Yeni Medya, İletişim Bilimleri, İletişim/Tasarım Sanatları, Yapay Zeka, Bilişim alanlarının birinden almış olup, bu alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktorasından herhangi biri Çeviribilim alanında olmak üzere, Mütercim Tercümanlık Bölümümüzde verilen zorunlu ikinci dillerden birinde (Rus Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı) doktora sahibi olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Profesör

1

Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Doçent

1

Psikoloji/PDR lisans mezunu olup, Psikolojinin herhangi bir alt alanında doktora yapmış olmak ve Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikoloji/PDR lisans mezunu olup, Psikolojinin herhangi bir alt alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Profesör / Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik (İng.)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve modelleme veya biyoprosesler konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İng.)

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak, Üretim Yönetimi ve/veya Yöneylem Araştırması ve/veya  Mühendislik Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Kimya Mühendisliği bölümlerinde yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji alanında doktora yapmış almak, Biyoinformatik alanında çalışmaları bulunmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng.)

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

2

Lisansını Beslenme ve Diyetetik Bölümünde, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilimdalında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Gelişimi ve/veya Psikoloji alanında lisans derecesini tamamlamış olup; Çocuk Gelişimi veya Psikoloji Alanında doktora derecesine sahip olmak, Çocuk Gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Doçent

1

Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak ve Doçentliğini Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü veya Mühendislik Alanında Lisans mezunu olmak, Doktorasını İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Öğr. Gör.

1

Perfüzyon Yüksek Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla yetişkin perfüzyonu alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Öğr. Gör.

1

Perfüzyon Yüksek Lisans mezunu olup,  belgelendirmek kaydıyla pediatrik perfüzyon alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Anestezi

Öğr. Gör.

1

Anestezi Önlisans Programı mezunu olmak ve herhangi bir Lisans Bölümünden mezun olup; belgelendirmek kaydıyla Anestezi alanında en az 2 Yıl deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup; Farmasötik Toksikoloji Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Fizyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak, Fizyoterapi Programında belgelendirmek kaydıyla ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Gıda Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup; Organik Kimya alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Gıda Teknolojisi Programında belgelendirmek kaydıyla ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Optisyenlik

Öğr. Gör.

1

Optisyenlik Önlisans Programı mezunu olmak ve herhangi bir Lisans Bölümünden mezun olup; belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sosyoloji veya Sosyal Hizmet alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak ve Sosyal Hizmetler Programında belgelendirmek kaydıyla ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Yönetimi alanında lisans ve doktorasını tamamlamış olmak ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında belgelendirmek kaydıyla ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Podoloji

Öğr. Gör.

1

Herhangi bir alandan Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Podoloji alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

2

Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

2

Doçentliğini veya Tıpta uzmanlık eğitimini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

Tıpta uzmanlık eğitimini İç Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Ortopedi ve Travmatoloji alanında tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

Doçentliğini ve Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji alanında tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

2

Doçentliğini veya Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Anatomi

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini veya Tıpta uzmanlık eğitimini Anatomi alanında almış olmak

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Nükleer Tıp

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini veya Tıpta uzmanlık eğitimini Nükleer Tıp alanında almış olmak

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Tıbbi Patoloji

Prof. /Doç. /Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini veya Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller)

Öğr. Gör.

7

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviri Bilim, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Dil Bilim Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup; herhangi bir alandan tezli yüksek lisans yapmış olmak.
ALES : Herhangi bir alandan en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 85 puan almış olmak.

Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör ve Doçent için ve Dr. Öğr. Üyesi için üç (3) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.)

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir. (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları yabancı dil belgesinden muaftır.)
 • İngilizce Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) 
 • İlan içeriğinde tecrübe istenilen kadrolarımıza başvuracak adayların çalışma/görev belgelerini mutlak suretle teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda eksik evraklar ile ilgili Üniversite tarafından tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör, Doçent ilanları ile Rektörlüğe Bağlı Bölümler kadro başvuruları

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)
Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2847)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401-2402)

Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

Diş Hekimliği Fakültesi
Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3233)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)