18.04.2024 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 18.04.2024
Son Başvuru Tarihi 02.05.2024
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 06.05.2024
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 08.05.2024
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 10.05.2024

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 

Başvuru Dilekçesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu
YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği
KVKK Muvafakatnamesi
Personel/Personel Adayı/Çalışan Öğrenci Gizlilik Sözleşmesi


Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör ve  Doçent için üç (3) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi üç (3) adet USB bellek ile birlikte ve öğretim görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Duyuru Başlama ve Bitiş, Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın 18.04.2024 tarihli ve 32521 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanma tarihine göre değişiklik olmuştur.

** Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜM/PRG./ANABİLİM DALI UNVANI KADRO İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI
SAYISI
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Prof. Dr.  1 Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını veya Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını veya Uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi (İng.) ** Restoratif Diş Tedavisi Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak.
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon  Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo-TV ve Sinema alanlarından birinde tamamlamış olmak; çizgi film ve animasyon alanında uygulama derslerini verebilme tecrübesine sahip olmak.
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Grafik Tasarım, Yazılım, Animasyon, Görsel İletişim, İletişim Bilimleri alanlarının birinden Lisans derecesini almış olup, Doktorasını veya Doçentliğini da bu alanlardan birinde yapmış olmak. Dijital Oyun ve Tasarım alanında uygulamalı dersleri verebilecek yetkinlikte olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve/veya yüksek lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinde yapmış olmak ve doktorasını ise (İngilizce) Çeviribilim veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarından birinde yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 4 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İng) Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktorasını Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Nörobilim alanlarının birinde tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng)** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar veya İç Hastalıkları alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji** Öğr. Gör. 1 Herhangi bir alandan Lisans Mezunu olup, Podoloji uygulama alanında belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Sağlık Hizmetleri MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Doçent 1 Doçentliğini ve Uzmanlık eğitimini Beyin Cerrahisi alanında tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Tıbbi Fizyoloji alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi Anabilim Dalı alanında tamamlamış olmak Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı'nda yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini İç Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Prof. Dr.  1 Tıpta uzmanlık eğitimini ve Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Ortopedi ve Travmatoloji alanında tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji alanında tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıpta uzmanlık eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta uzmanlık eğitimini ve Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji Prof. Dr.  1 Tıpta uzmanlık eğitimini Üroloji alanında tamamlamış olmak ve yan dal uzmanlık eğitimini Çocuk Ürolojisi alanında tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi (İng.) Nükleer Tıp Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Nükleer Tıp alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Patoloji Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Radyoloji Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Radyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Tıpta uzmanlık eğitimini ve Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi (İng.) İç Hastalıkları  Doç. Dr. 1 Tıpta uzmanlık eğitimini İç Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamış olmak ve yan dal uzmanlık eğitimini Onkoloji alanında tamamlamış olmak

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör ve Doçent için dört (4) ve Dr. Öğr. Üyesi için üç (3) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • İlan içeriğinde tecrübe istenilen kadrolarımıza başvuracak adayların çalışma/görev belgelerini mutlak suretle teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda eksik evraklar ile ilgili Üniversite tarafından tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör, Doçent ilanları kadro başvuruları
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2847)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,


İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401-2402)

Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

Diş Hekimliği Fakültesi
Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3233)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)