İslam Ülkeleri Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Deklarasyonu’nu bir Türk bilim insanı hazırladıFas’ın başkenti Rabat`ta 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde toplanan İslam Ülkeleri Çevre Bakanları, “Çevrenin Korunmasında ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Elde Edilmesinde Kültürel ve Dini Rollerin Geliştirilmesine İlişkin Rabat Deklarasyonu” kabul etti. Deklarasyonu hazırlayan 2 bilim insanından biri olan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, üniversitelerin görevinin toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek ve bunları sunmak olduğunu söyledi.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de Mart ayında yapılan BM Çevre Konferansı’nda, İslam ülkeleri çevre bakanlarından “Çevrenin Korunmasında ve Sürdürülebilir Kalkınma” konusunda bir strateji belgesi hazırlamaları istendi. Bu görev Müslüman ülkelerin UNESCO’su olarak bilinen İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonuna (ISESCO) verildi.

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir’e görev verildi

ISESCO’da Nairobi BM Çevre Toplantısına katılan ve çevre konusundaki çalışmaları ile tanınan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile Endonezya Milli Üniversitesi’nden Dr. Fachruddin M. Mangunjaya söz konusu belgeyi hazırlamakla görevlendirdi.

60 sayfalık strateji belgesi hazırlandı

Titiz ve yorucu bir çalışma ile hazırlanan 60 sayfalık strateji belgesi, ISESCO`ya teslim edildi. Strateji belgesinde İslam ülkelerindeki mevcut durum özetlenerek çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda kültürel ve dini değerlerin öne çıkarılarak bir strateji dahilinde çalışmanın önemi vurgulandı.

Müslümanlar çözümün parçası olmak istiyor

Rabat`ta 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde toplanan İslam Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısına sunulan strateji belgesi kabul edildi. Böylece Üsküdar Üniversitesi İslam ülkelerinin çevre politikalarında ve sürdürülebilir kalkınma planlarında önemli bir katkı yapmış oldu. Deklarasyonda özetle şu mesaj verildi:

“Biz Müslümanlar dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor. Bizim dinimiz Allah’ın tüm yarattıklarını korumamızı salık veriyor. Bu hepimizin ortak problemi. Tüm inanç mensupları olarak tek bir dünyayı paylaşıyoruz ve biz Müslümanlar çözümün bir parçası olacağız.”

Konferansta öne çıkan önemli noktalar ise şöyle oldu:

  • Üye devletlerin uluslararası sürdürülebilir kalkınma gündemlerini destekleme konusundaki politik taahhüdünün uluslararası kabul edilmiş ilkeler ve referans çerçeveleri doğrultusunda yenilenmesi;
  • Kültürel ve doğal özelliklere dikkat ederek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tüm ulusal ve uluslararası çabaları kullanmak;
  • Siyasi iradenin bu alandaki herhangi bir başarının ön şartı olduğunu göstermek;
  • Finansal ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
  • Sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün bu alanda hayati bir rol üstlenmeleri;
Katılımcılar ayrıca uluslararası topluma “Çevre ve sürdürülebilir kalkınma altyapısının yıkılması, mülteci sayısı ve akışının artması ve tarihi eserlerin imha edilmesi ile sonuçlanan iç savaşları, işgal ve çatışmaları sona erdirme çabalarını bir araya getirme” çağrısında bulundu.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Üniversitelerin görevi, sorunlara çözüm üretmektir”

Deklarasyonu hazırlayan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, üniversitelerin önemli bir görevinin toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek ve bunları sunmak olduğunu belirterek “Meslek hayatımın önemli bir kısmı çevre çalışmaları ile geçti. Çevre felsefesi ve ahlakı konusunda yıllarca ders verdim. Dünyanın birçok yerinde yapılan toplantılara katıldım. Ancak bu deklarasyonu hazırlanmak benim için çok anlamlı.  Müslüman ülkelerdeki çevre politikalarının belirlenmesinde ve sürdürülebilir bir gelecek için mütevazı bir katkımız olacaksa, bunun onur ve mutluluğu bize yeter” dedi.

İki üniversitenin bu belgeyi hazırlamasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi’nin bu ve benzeri çalışmalar ile toplumu aydınlattığını, gelecek nesillere karşı da görevini yapmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:
“Çağdaş üniversitelerin bir görevi de toplumu tehdit eden sorunları –ekonomik, siyasi ve çevresel- önceden sezmek ve bunlara çözüm(ler) üretmektedir” dedi. Günümüzde tabiattaki biyolojik zenginlik ve çeşitlilik tehdit altında olduğu gibi, kültürel ve dini çoğulculuk sonucu olan farklılıklarımız da tehdit altındadır. İnsanlık için bir zenginlik olan bu olguya, bilgi temelli ve karşılıklı diyalog ekseninde birlikte yaşama çerçevesinde çözüm bulunamadığı takdirde aynı olgu sosyal patlamalara, çatışmalara ve trajedilere sebep olmaktadır. Bundan hareketle, çağdaş bir üniversite bu sorunları görmezden gelemez. Dahası üniversite sadece piyasaya nitelikli iş gücü sağlamak ve ekonominin motor gücü olma görevini yapmakla bu sorumluluğundan kurtulamaz.”
Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Ağustos 2017`te ilan edilen İslam İklim Değişikliği Deklarasyonunu hazırlayan ekipte yer almıştı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)