30.01.2024 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 30.01.2024
Son Başvuru Tarihi 13.02.2024
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 19.02.2024
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 23.02.2024
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi kadroları için) 29.02.2024

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 

Başvuru Dilekçesi Örneği 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu 
YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği 
KVKK Muvafakatnamesi 
Personel/Personel Adayı/Çalışan Öğrenci Gizlilik Sözleşmesi

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı adet (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte ve öğretim görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

**Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir. 

NOT: Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller) Öğretim Görevlisi ve İngilizce Fakülte / Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜM/PRG./ANABİLİM DALI UNVANI KADRO SAYISI İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI
Tıp Fakültesi Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör/ Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini veya Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 2 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış ve Endokrinoloji alanında Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış ve Gastroenteroloji alanında Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 3 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kardiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1 Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış ve Gastroenteroloji alanında Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Nükleer Tıp Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Uzmanlığını Nükleer Tıp alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Patoloji Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi (İng.) Radyoloji Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Radyoloji alanında almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını veya Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)** Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını veya Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi (İng.)** Restoratif Diş Tedavisi Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini, Doktorasını veya Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Profesör 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olmak ve Ateşli Silahlar ve İz analizi konularında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 4 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)** Arş. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) Arş. Gör. 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İng.) Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Yönetimi, Üretim Yönetimi alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kimya Mühendisliği (İng.) Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 1 Doçentliğini veya Doktorasını Kimya, Kimya Mühendisliği alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Profesör 1 Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng)** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng)** Arş. Gör. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Arş. Gör. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon  Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo-TV ve Sinema alanlarından birinde tamamlamış olmak; çizgi film ve animasyon alanında uygulama derslerini verebilme tecrübesine sahip olmak.
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon  Öğr. Gör. 1 Lisans eğitimini Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo-TV ve Sinema alanlarından birinde tamamlamış olmak; ve bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Dijital Oyun ve Tasarım alanında uygulamalı dersleri verebilecek yetkinlikte olmak; Grafik Tasarım, Yazılım, Animasyon, Görsel İletişim, İletişim Bilimleri alanlarının birinden Lisans derecesini almış olup, Doktorasını veya Doçentliğini da bu alanlardan birinde yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı** Arş. Gör. 1 Lisansını Dijital Oyun, İletişim, Tasarım, Yazılım, Animasyon, Televizyon veya Sinema alanlarının birinden almış olup, bu alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. 
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini veya Doktorasını Yeni Medya, İletişim, Televizyon ve Gazetecilik alanlarından herhangi birinden almış olmak. 
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)** Arş. Gör. 1 İletişim Fakültesi mezunu olup, Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, Televizyon, Sinema, İletişim Tasarımı alanlarından birinde Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Çalışmaları, Sinema, Televizyon, Grafik Tasarımı veya Resim alanında Doktora yapmış olup, bilgisayar destekli tasarım derslerini verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Dr. Öğr. Üyesi 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doktora yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş. Gör. 1 Lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim alanında almış olmak ve Yüksek Lisansını Çeviribilim (İngilizce) veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarından birinde yapıyor veya yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri ** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 3 Doçentliğini ve Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İktisat veya İşletme alanlarından birinde almış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri ** Arş. Gör. 1 Yönetim Bilim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden birinde Lisansını almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar veya İç Hastalıkları alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji** Öğr. Gör. 1 Herhangi bir alandan Lisans Mezunu olup, Podoloji uygulama alanında belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri** Profesör/Doçent/Dr. Öğr. Üyesi 2 Doçentliğini veya Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri** Öğr. Gör. 1 Herhangi bir alandan Lisans mezunu olup, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, Afet Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak, Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Öğr. Gör. 1 Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olup, herhangi bir alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı adet (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör, Doçent ilanları kadro başvuruları

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)
Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2847)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401-2402)

Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3033)

Diş Hekimliği Fakültesi

Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3233)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)