Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan: “Osmanlı dönemi felsefe anlayışının bilinmesi gerekiyor”

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.43167

Fakülte seminerleri kapsamında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi “Cumhuriyet Dönemi Felsefe Eğitimi” başlıklı bir seminer düzenledi. Felsefe bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Demircan, Osmanlı dönemi felsefe anlayışının bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Sokrates Salonunda gerçekleştirilen fakülte seminerinde Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan ‘Cumhuriyet Dönemi Felsefe Eğitimi’ konulu sunumunu yaptı.

Osmanlı dönemi felsefe anlayışının bilinmesi gerekiyor…

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan, Cumhuriyet Dönemindeki felsefe bakış açısını anlatarak Osmanlı dönemi felsefe anlayışının bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Demircan, Osmanlı döneminde Batı anlayışıyla oluşturulan okullar aracılığıyla felsefeye olan ilginin arttığını ve Osmanlı’da felsefenin kurumsallaşmasının Darülfünun aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. 
1912’de gerçekleştirilen bir dizi reform ile Darülfünun’da da çeşitli düzenlemelerin yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan, bunlardan birinin felsefenin İlm-i Hikmet yerine felsefe adıyla anılması olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Dönemi içerisinde 1924 yılında özerklik kazanan Darülfünun’un 1933 yılında İstanbul Üniversitesi adını aldığını ve bu dönemde yüksek eğitim kurumlarından beklenilenin inkılapların halkta yerleşmesini sağlayacak eğitimin yapılması olmasından dolayı Darülfünun’un bu hedefle uyuşmadığı gerekçesiyle kapatılmış olabileceğinden bahsetti.

Mantıkçı pozitivizm geleneği felsefe bölümlerinde etkin oldu…

Erken Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun lisesinde felsefe alanına dair söyledikleri ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü müfredatının uyuştuğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan, bu durumun 1933 reformu sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. 1933’te Profesör Hans Reichenbach’ın ve birçok Alman akademisyenin Nazi Almanya’sındaki baskılar nedeniyle İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne gelmesiyle mantıkçı pozitivizm geleneği felsefe bölümlerinde etkin olduğunu söyledi.

Soru-cevap yapılmasının ardından etkinlik sona ermiştir. 
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)