Ergoterapistler ‘Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları’ nı ele aldı

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.43128

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Yüksek Lisans öğrencileri, NPİSTANBUL Hastanesi ve NP Tıp Merkezi Ergoterapistlerinin katılımıyla “Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları” başlığı altında çevrimiçi özel program gerçekleştirildi. Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere uzmanlar tarafından çeşitli görsel ve sözel anlatımla ‘Ergoterapi’ tanıtıldı.

Prof. Dr. Sevda Asqarova: “Ergoterapi yüksek lisans programı ilk olarak üniversitemizde açıldı”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, Cumhuriyetin 100’üncü yılına vurgu yaparak bölüm olarak etkinlikler yapmayı sürdürdüklerini söyledi. Bilimsel bir programla karşınızdayız diyen Asqarova, “Bu sefer üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizle tanışacaksınız. Bunu da demeden geçemem Türkiye vakıf üniversiteleri arasında Nevzat hocamızın önderliğinde Ergoterapi Yüksek Lisans Programını ilk olarak üniversitemiz açtı. Hem lisans hem de yüksek lisans programlarını ilk olarak biz açtık. Bölümümüz mezunları sahada, iş hayatlarında başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bugün NP Beyin hastanemiz ve Fener Yolu Tıp Merkezi ergoterapistleri de bizlerle olacaklar ve ÇEGOMER (Çocuk Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezimizi)’i sizlere tanıtacaklar.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel: “En iyi kanıtların taranması çok önemli”

Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Danışmanı, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, ergoterapide kanıta dayalı uygulama süreçlerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Ergüzel; “Kanıta dayalı uygulamalarda klinik sorunun oluşturulması, en iyi kanıtların taranması, eleştirel değerlendirilmesi ve kanıtları hasta uygulamalarına yansıtmak çok önemli. Ergoterapide de klinik kararları, klinik deneyimler, araştırmaların kanıtı ve özellikle hastanın ya da kişinin tercihleri göz önüne alınması gerekiyor.” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sunumlarını gerçekleşti. 

“Ayres duyu bütünleme kanıt temelli bir yaklaşımdır”

Ergoterapist Zeynep Özdemir ve Ergoterapist Mustafa Sağlıyan, ‘Kanıta Dayalı Bir Müdahale: Ayres Duyu Bütünleme’ adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. Özdemir ve Sağlıyan; “Ayres duyu bütünleme kanıt temelli bir yaklaşımdır. Yapılan test ile ölçeklerle beraber çocuğun güçlü ve zayıf alanları belirlenip, veriye dayalı karar verme metoduyla çalışılır. Yapılan çalışmaların günlük yaşama olan etkisi GAS adı verilen tablolarla monitorize edilir ve çalışılan alt becerilerin günlük yaşam çıktıları ailenin gözlemleyeceği ve takip edeceği şekilde belirlenir.” Bağlamında konuştu.

Ergoterapist Özlem Yalçın: “Aktiviteyi merkeze alan birey merkezli ergoterapi yaklaşımlarına ihtiyaç var”

Ergoterapist Özlem Yalçın, ‘Ağır Ruhsal Bozukluklarda Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları’ adlı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Yalçın; “Ağır ruhsal bozukluklar bireyi fiziksel, emosyonel, kognitif ve ruhsal yönden etkileyen; kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman performans alanlarında bireyin aktiviteye katılımlarını bozan mental hastalıklardır. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerde aktivite katılımını kolaylaştırıp, aktivite performansını artırabilmek için aktiviteyi merkeze alan birey merkezli ergoterapi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Ergoterapistler ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki mevcut performanslarını ve beceri seviyelerini, ergoterapi modelleri çerçevesinde değerlendirmekte ve rehabilitasyon hedefleri çıkarmaktadır.” dedi. 

Ergoterapist Yasin Çelik: “Tendonun erken mobilizasyonu, iyileşme sürecinin gücünü arttırır”

Ergoterapist Yasin Çelik, ‘Tendon Rehabilitasyonunda Kanıta Dayalı Ergoterapi Müdahaleler’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Çelik; “Bir el terapisti el, bilek, dirsek ve omuz da dahil olmak üzere üst ekstremite rahatsızlıklarının tedavisinde uzmanlaşmış bilgi ve eğitime sahip kişiler Ergoterapist veya Fizyoterapisttir. Tendon rehabilitasyonunda cerrahi ile rehabilitasyon sürecine başlama arasındaki gecikme, adezyon ve ekskursiyon kaybı ile sonuçlanır. Extansor tendon rehabilitasyonunda adezyon flexor tendonlara göre daha azdır fakat hasta ile iş birliği daha zayıftır. Tendonun erken mobilizasyonu, iyileşme sürecini ve tendonun gücünü arttırır.” ifadelerini kullandı.

Ergoterapist Melike Aslan Mayi: “Duygusal kas gücünü ebeveyn ve çocuklardan alır”

Ergoterapist Melike Aslan Mayi, ‘Duygusal Kas’ başlığı altında sunumunu gerçekleştirdi. Mayi; “Yaşamınız boyunca hepimizin sağlığı ve iyiliği için fiziksel kaslarımızı geliştirmeye ve çalıştırmaya ihtiyacımız vardır. Duygusal kaslar da çalıştıkça günlük yaşamımızda ilişkilerimizi kolaylaştırır. Duygusal kas gücünü ebeveyn ve çocuklardan alır. Duygusal kas tekniği Türkiye’de ilk defa Yeni Aile Yayınevi ve Üsküdar Üniversitesi’nin ortak iş birliği ile birçok uzman, eğitimci ve aileyle buluşmaya başlamıştır.” şeklinde konuştu.

Ergoterapist Uzman Pskikolog Leyla Ak: “Ergoterapi müdahalelerinde aile katılım seviyesi müdahalenin etkinliğinde önemli rol almakta”

Ergoterapist Uzman Pskikolog Leyla Ak, ‘Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamalarında Aile Tutumu ve Katılım’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Ak; “Ergoterapi müdahale yaklaşımlarından biri de aile merkezli yaklaşımdır. Aile merkezli yaklaşımda müdahale hedefleri, aile ve terapist iş birliği ile yürütülür. Ergoterapi müdahalelerinde aile katılım seviyesi müdahalenin etkinliğinde önemli rol almaktadır. Ergoterapist olarak aile tutumları, aile katılım seviyesi, iletişim ve ebeveyn rollerinin incelenmesi önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Ergoterapist İremnur Soylu: “Terapist – Çocuk etkileşimi, kalıcı öğrenme ve duygusal regülasyon için çok önem taşıyor”

Ergoterapist İremnur Soylu, ‘0 – 6 Yaş Çocuklarda Terapist – Çocuk Etkileşiminin Kanıta Dayalı Uygulamaları’ adlı sunum yaptı. Soylu; “Terapist – Çocuk etkileşimi, kalıcı öğrenme ve duygusal regülasyon için çok önem taşır. Terapistin çocukla etkileşime girmesi için ebeveynin de hem çocukla hem de terapistle etkili iletişim basamaklarını kullanması gerekmektedir. Etkin iletişim kullanmak için seans içinde çocuğun duygu durumunu gözetmek, sözsüz iletişim ve vücut dilini kullanmak, çevresel düzenlemeyi doğru materyalle yapmak gerekmektedir. Bununla beraber ebeveyn eğitimi ve ev programını da online anlamda takip etmek terapist – çocuk etkileşimini artırmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Pozitif ebeveynlik derin bir bağlılık ilişkisi geliştirmeye odaklanır”

Ergoterapist Ebru Şirin, Klinik Psikolog Burak Çebi ve Ergoterapist Emrullah Harun Kaya, ‘Pozitif Ebeveynlik & NP Feneryolu ÇEGOMER Kanıta Dayalı Faaliyetleri’ başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdiler. 

ÇEGOMER ile ilgili şunlara dikkat çekildi:

“Pozitif ebeveynlik, çocuklar için pozitif bir disiplin, nazik bir rehberlik ya da sevecen bir kılavuzluk olarak adlandırılmaktadır. Pozitif ebeveynlik, ebeveyn ile çocuk arasında iletişim ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü ve derin bir bağlılık ilişkisi geliştirmeye odaklanır. ÇEGOMER; Çocuk ve ergen grubunda nörogelişimsel bozukluklara yönelik günlük yaşam becerileri, akademik ve sosyal becerileri destekleyici rehabilitasyon programını oluşturmaktadır. Sağlık ve eğitim ayağını bir arada tutan merkezin programları; Çocuk ve ergen psikiyatristleri, ergoterapi uzmanı, dil ve konuşma terapisti, klinik psikolog, özel eğitim uzmanı ve spor – hareket eğitimcisi uzman kadrosu eşliğinde Erken Çocukluk Programı, Okul Öncesi ve Okul Programları ve Ev Takip Programları oluşturulmaktadır. Multidisipliner çalışma anlayışının benimsenerek özel gereksinimli çocuk/ergen grubuna yönelik günlük yaşam becerileri, akademik ve sosyal becerileri destekleyici rehabilitasyon programının oluşturulması ve gelişim takibinin yapılarak uygulamaya geçirilmesidir.”


 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)