Uluslararası alanda İSG uygulama ve eğitimleri ele alındı…

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.43080

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programı tarafından “Uluslararası Alanda İSG Uygulamaları ve Eğitimleri” konulu etkinlik düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen etkinlik Üsküdar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kağan moderasyonunda gerçekleştirildi. 

Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe seminer öğrencileri, mezun öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, Öğr. Gör. Esad Sadık Demirtaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Demir ve Mersin Üniversitesinden Öğr. Gör. Aslıhan Toyoğlu katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kağan da İSG müfredat geliştirme toplantılarında yer alıyor...

Moderatör Üsküdar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kağan2013 yılında İSG köşe taşı olarak bilinen rahmetli Prof. Dr. Hilmi Sabuncu ile Üsküdar Üniversitesi İSG önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının kuruluşunda birlikte çalıştığını, Sabuncu'nun İSG alanını Çalışan Güvenliği, İşletme Güvenliği ve Çevre Sağlığı olarak 3 ana kategoriye ayırdığını bunların birbiriyle ilişkili önemli başlıklar olduğunu anlattığını ve Avrupa’daki eğitim sistemlerinde de benzer şekilde bölümlere ayrılma olduğunu gördüğünü ifade etti. Kağan ülkemizdeki İSG eğitimlerinde 2019 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)’nce düzenlenen İSG müfredat geliştirme toplantılarına kendisinin de katıldığını belirtti.  İSG gibi multidisipliner bir bilim dalının üniversitelerde fakülte olarak yer alması ve kendi içinde bölümlere ayrılmasının anlamlı ve yararlı bir uygulama olduğunu, bunun ülkemizde de yapılması için çalıştaylar yapılmasının, sempozyumlarda vs. dile getirilmesiyle geliştirilebileceğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan: "İSG bölümünün teknik ders ağırlığı sebebiyle mühendislik olarak tanımlanması gerekiyor"

Seminere katılım sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Üsküdar Üniversitesinde İSG öğrenci sempozyumları düzenlendiğini ve  bu sempozyumlara öğrencilerin katılabileceğini ifade etti.  İSG bölümünün teknik ders ağırlığı sebebiyle mühendislik olarak tanımlanması gerekliliğinden bahseden Uçan ayrıca mevcut sistemdeki uzmanlık sınavları için de kendisinin yazarı olduğu kitabı güncellediğini, öğrenciler ve iş güvenliği uzmanları için önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Arş. Gör. Sertaç Temur: “En iyisinin Çek Cumhuriyeti’nde olduğunu fark ettim”

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün ilk mezunlarından biri olan İş Güvenliği Doktoru ve A sınıf İş Güvenliği Uzmanı Arş. Gör. Dr. Sertaç Temur, 2017 yılında mezun olduğu zamanlardaki mezun olan kişi sayısının azlığına ve bu sayının zamanla arttığına değindi. Uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tecrübelerinden bahseden Temur; “İş güvenliğini nasıl geliştirebileceğimize dair en iyi şeyi şu an Çek Cumhuriyeti’nde gördüğümü düşünüyorum. Çünkü diğer üniversitelere de gittim ve Portekiz, Belçika, Polonya'da bulundum. İngiltere'de bulunmadım ama araştırmalar yaptığımda en iyisinin Çek Cumhuriyeti’nde olduğunu fark ettim. Bu nedenle onlarla aramı iyi tuttum ve bizim üniversiteyle de bir anlaşmamız var.” dedi.

“Müfredatımız dikkat edilerek güncellenmeye başladı”

Müfredatın güncellendiğine dikkat çeken Temur; “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile toplantılar düzenlendi. Anabilim dalı başkanlarıyla ve ben bizim üniversitesinden Rüştü Uçan hoca ile gitmiştim. Görüşmemizde müfredatımız dikkat edilerek güncellenmeye başladı. O tarihten sonra 2023 yılına geldiğimizde 8 doktora programı, 35 yüksek lisans programı bulunuyor. Şu anda iyi bir yolda gidiyoruz diyebilirim. Yüksek lisans ve doktora kısımlarında bizler içerikler olarak mühendislik, hukuk, psikoloji, sosyal ve acil durumlarla ilgili olarak dersler, disiplinler arasında bulunuyor. Mühendislik, hukuk ya da psikoloji okuyan birisi biraz daha iş güvenliği kapsamına yayıldığında tabii ki de daha fazla bilgili oluyor.” şeklinde konuştu.

“Oradaki sistem daha çok ilgimi çekiyor”

Çek Cumhuriyeti’ndeki sistemin daha çok ilgisini çektiğinden bahseden Temur; “Diğer üniversitelere baktığımda bizim üniversiteler ya da eğitimlerinin kalitesiyle ilgili çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü benzer şeyler, çoğu konuda biz daha iyiyiz diyebilirim. Ancak Çek Cumhuriyeti’ndeki bu düzen ya da bu sistem benim daha çok ilgimi çekiyor.  Biz 4 yıllık bir bölüm ya da 2 yıllık bir programda sağlık açısından da bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Mühendislikte teknik açıdan da hukuksal açıdan da öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak Çek Cumhuriyeti’nde böyle bir şey olmuyor. Yangından koruma bölümü yangının nasıl çıktığı, nasıl direkt müdahale edilmesi gerektiğini, nasıl malzemeler daha iyi, daha dayanıklı hale getirebilir, hangi malzemeler kullanılırsa hangi yerde, hangi binada, hangi yargı malzemesi kullanılması gerekiyor bunların testleri yapılıyor. Bunların testlerle ilgili laboratuvar imkanları var. Onlardaki imkanlar çok farklı.” ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen: “Bizdeki sistem artık değişmeli”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen şu anki sistemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gezen; “Batı ülkeleri yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olsun diğer batı ülkeleri olsun Arabistan yarımadası ülkeleri, Pakistan, Hindistan hatta Çin Cumhuriyeti güvenlik mühendisi olarak alınan eğitimle birlikte iş güvenliğinin mekanik ve elektrik, yangın patlama gibi bölümünde uzmanlaşın. Bizdeki sistem artık değişmeli ve öğrencilerimizin mühendis-güvenlik mühendisi unvanıyla mezun olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Etkinlik sonunda İSG mezunu Mehmet Ali Aksu söz alarak, önlisans eğitimini Üsküdar Üniversitesinde tamamlarken bitirme projesinin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kağan ile yazdığını, lisanstaki bitirme projesinde de danışmanı Dr. Sertaç Temur hocanın olmasından dolayı bugün ayrı bir heyecan duyduğunu ifade etti. Aksu, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesinde tamamlayıp B sınıfı uzmanlığını aldığını, şu an iyi bir iş yerinde çok keyifli çalıştığını aynı zamanda Rusya’da bir iş için kabul aldığını yakın zamanda Rusya’ya çalışmaya gideceğini, öğrenci arkadaşlarının kendilerine güvenmelerini isterlerse yapabileceklerini, bu konuda hocalarının teşvik edici tutumlarının desteklediğini belirtti. Dr. Kağan ise, Aksu’nun kariyerindeki bu gelişmelerden dolayı kendisi ile gurur duyduğunu ifade etti.

Söyleşi soru-cevap yapılmasından sonra sona erdi.
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)