21.09.2023 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

21.09.2023

Son Başvuru Tarihi

05.10.2023

Ön Değerlendirme Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

09.10.2023

Giriş Sınav Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

11.10.2023

Sonuç Açıklama Tarihi (Öğretim Görevlisi kadroları için)

16.10.2023

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 

Başvuru Dilekçesi Örneği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu
YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği
KVKK Muvafakatnamesi
Personel/Personel Adayı/Çalışan Öğrenci Gizlilik Sözleşmesi

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı adet (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte ve öğretim görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine, Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller) öğretim görevlisi için gerekli başvuru evrakları ile birlikte Personel Daire Başkanlığına kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller) Öğretim Görevlisi ve İngilizce Fakülte / Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM/PRG./ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO
SAYISI

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

Diş Hekimliği

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını/doktorasını almış olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Profesör

1

Endodonti alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endodonti alanında uzmanlığını/doktorasını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını/doktorası almış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak ve cerrahi alanda patent sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

4

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

3

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

2

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Doçentliğini almış olmak ve ileri onkolojik radyoterapi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Üroloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Öğretim Görevlisi

2

Lisans ve tezli yüksek lisans eğitimini Çizgi Film, Animasyon, Grafik Tasarımı, Resim, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo-TV, Sinema alanlarından birinde tamamlamış olmak; belgelendirmek kaydıyla 3B modelleme, rig, animasyon, çizgi film, hareketli grafik gibi uygulama alanlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikolojinin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Doçent

1

Psikolojinin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikolojinin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Profesör

1

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım, Matematik Mühendisliği, Matematik alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Matematik Mühendisliği alanında, Matematik alanında başvuran adayın en az bir programlama diline hakim olması, veri yapıları, algoritma analizi konularına hakim olması gereklidir. Yapay zeka konularında çalışmaları olmak tercih sebebidir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak veya Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Lisans Programından mezun olup Enformasyon Sistemleri, Enformatik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Adli Bilişim, Siber Güvenlik, Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Endüstri Müh., Matematik Müh., Matematik, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri (BÖTE), Kriptografi, İstatistik alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmaları olması tercih sebebidir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kimya Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve modelleme veya biyoprosesler konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Ergonomi alanlarında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Doçent

1

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve/veya bu alanların birinden Doçentliğini almış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Yüksek lisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tamamlamış olmak ve Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Yüksek lisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kalp ve Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalından doktorasını almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Öğretim Görevlisi

1

Perfüzyon tezli yüksek lisans mezunu olup, yetişkin perfüzyonu alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Öğretim Görevlisi

1

Perfüzyon tezli yüksek lisans mezunu olup, pediatrik Perfüzyon alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

İşletme Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olup, Doçentliğini
Yönetim ve Strateji alanında almış olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel
Davranış ve Yönetim Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eczacılık lisans mezunu olup, Klinik Eczacılık Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak ve Eczane Hizmetleri programında ders vermiş olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Yüksek Lisansını Nörobilim alanında ve Doktorasını Moleküler Nörobilim alanında tamamlamış olmak ve Fizyoterapi programında ders vermiş olmak.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller)

Öğretim Görevlisi

5

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviri Bilim, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Dil Bilim Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup; herhangi bir alandan tezli yüksek lisans yapmış olmak.
ALES : Herhangi bir alandan en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 85 puan almış olmak.


Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı adet (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Başvuruların kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör, Doçent ve Ortak Dersler (Yabancı Diller) Bölümü Öğretim Görevlisi ilanları kadro başvuruları
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (Personel Daire Başkanlığı)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977) 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)
Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3033)
Diş Hekimliği Fakültesi
Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3233)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)