T.C. Üsküdar Üniversitesi Tam Zamanlı Öğretim Elemanı alım ilanı (2013-11-23)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz ’in aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  •  Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisini (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Transkript Suretlerini, 
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

24.11.2013

Son Başvuru Tarihi

09.12.2013

Ön Değerlendirme Tarihi

11.12.2013

Giriş Sınav Tarihi

13.12.2013

Sonuç Açıklama Tarihi

18.12.2013

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik ve Haberleşme bölümünden mezun olan, yüksek lisansını ve doktorasını elektronik ve bilgisayar eğitiminde tamamlamış, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını biyolojik ve fizyolojik işaretler alanında yapmış, tercihen tıbbi cihazlar konusunda deneyimli olmak

Yrd.Doç.Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Tıbbi Farmakoloji alanında uzman olmuş ve yine bu alanda doçentlik unvanını almış olmak

Prof.Dr.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Veterinerlik mezunu olup, fizyoloji alanında doktora yapmış olmak ve deney hayvanları ile davranışsal çalışma yapmış olmak

Yrd.Doç.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Fizik mühendisliği mezunu olup, tercihen aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen TÜBİTAK projesi yürütücülüğü ile ilgili deneyimli olmak

Araştırma Görevlisi

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler/Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak

Prof.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler/Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak

Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Lisans mezunu olup aynı alanda yüksek lisansını tamamlamış veya devam ediyor olmak.

Araştırma Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Perfüzyon Teknikleri
Tıp hekimi olup, çocuk kardiyolojisi alanında ihtisasını tamamlamış olmak.
Yrd.Doç.Dr.
1

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Not: Müracaat süresi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır.

BAŞVURU  ADRESİ: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No:14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 22 22

23.11.2013 17:04

Paylaş: