19.07.2023 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

19.07.2023

Son Başvuru Tarihi

02.08.2023

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)

08.08.2023

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)

11.08.2023

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)

17.08.2023

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı adet (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller) Öğretim Görevlisi ve İngilizce Fakülte / Bölüm/Anabilim Dalı için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (İngilizce Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM / ANABİLİM DALI

İSTENİLEN ÖZELLİKLER UZMANLIK ALANI

UNVANI

KADRO SAYISI

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doktorasını Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı veya Resim alanında doktora yapmış olup, bilgisayar destekli tasarım derslerini verebilecek donanıma sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Psikolojinin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olmak

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Psikolojinin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Lisans ve/veya yüksek lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinde yapmış olmak ve doktorasını ise (İngilizce) Çeviribilim veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarından birinde yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik (İngilizce)

Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve modelleme/biyoprosesler konusunda uzman olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve/veya bu alanların birinden Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Lisans derecesini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden birinde almış olmak

Arş. Gör.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve Üretim Yönetimi alanında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tamamlamış olmak ve Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tamamlamış olmak ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora sürecine başlamış olmak

Öğr. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans yapmış olmak, en az beş yıl alanda DKT olarak çalışmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği dersleri aldığı görünen) Doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği dersleri aldığı görünen) Doktora yapıyor olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisansını tamamlamış olmak ya da Hemşirelik esasları alanında Doktora yapıyor olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği dersleri aldığı görünen) Yüksek Lisans yapmış ya da yapıyor olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kalp ve Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalından doktorasını almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Perfüzyon tezli yüksek lisans mezunu olup, yetişkin perfüzyonu alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Perfüzyon tezli yüksek lisans mezunu olup, pediatrik Perfüzyon alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Yönetimi Lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak ve Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programında belgelendirmek kaydıyla ders verme tecrübesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji Lisans Mezunu Olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Optisyenlik

Optisyenlik Önlisans Programı mezunu olup, herhangi bir Bölümünden lisansını tamamlamış olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Medikal Fizik alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Lisans Mezuniyeti Sonrasında Radyoterapi Alanında Belgelendirmek Kaydıyla En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Sosyal Güvenlik

Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Öğr. Gör.

1

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller)

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviri Bilim, Dil Bilim Bölümlerinden lisans mezunu olup, herhangi bir alandan tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES : en az 70 puan almış olmak, Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 85 puan almış olmak.

Öğr. Gör.

20

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Tıpta uzmanlık eğitimini Acil Tıp alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tıpta uzmanlık eğitimini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

3

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

3

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Dermatoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Profesör

3

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Doçent

3

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Tıpta uzmanlık eğitimini Göğüs Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Tıpta uzmanlık eğitimini Göz Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Patoloji

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Patoloji

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Patoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Patoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Tıp Fakültesi Biyokimya alanında yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak ve yağlı karaciğer hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Doçentliğini Tıbbi Genetik alanında almış olmak

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak

Profesör

2

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçentliğini İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında almış olmak

Profesör

2

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçentliğini İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında almış olmak

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Çocuk Cerrahisi

Doçentliğini Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi (İng)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi (İng)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi (İng)

Dermatoloji

Doçentliğini Dermatoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi (İng)

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi (İng)

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi (İng)

Fizyoloji

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Fizyoloji

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Fizyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Fizyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Cerrahisi

Doçentliğini Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Cerrahisi

Doçentliğini Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Cerrahisi

Tıpta uzmanlık eğitimini Göğüs Cerrahisi alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Hastalıkları

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Hastalıkları

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi (İng)

Göğüs Hastalıkları

Tıpta uzmanlık eğitimini Göğüs Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi (İng)

İç Hastalıkları

Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kardiyoloji

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kardiyoloji

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kardiyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Kulak Burun Boğaz

Tıpta uzmanlık eğitimini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Nükleer Tıp

Doçentliğini Nükleer Tıp alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Nükleer Tıp

Doçentliğini Nükleer Tıp alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Nükleer Tıp

Tıpta uzmanlık eğitimini Nükleer Tıp alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Patoloji

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Patoloji

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Patoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Patoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Radyoloji

Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Radyoloji

Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Radyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Radyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Biyokimya

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Biyokimya

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Biyokimya

Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Biyokimya alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Farmakoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Farmakoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Profesör

2

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Doçent

2

Tıp Fakültesi (İng)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi (İng)

Üroloji

Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng)

Üroloji

Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıp Fakültesi (İng)

Üroloji

Tıpta uzmanlık eğitimini Üroloji alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı adet (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Kargo yolu ile veya şahsen aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Ortak Dersler Bölümü (Yabancı Diller) Öğretim Görevlisi kadro başvuruları:
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No:14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,
İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3050)

Diş Hekimliği Fakültesi
Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3232)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)