Facebook Pixel Code

2013-2014 Güz Dönemi Lisans-Ön lisans Öğrencileri Ders Kayıt İşlemleri

Ders Kayıt İşlemleri

2013-2014 eğitim-öğretim yılı lisans-ön lisans 2.sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 21-31 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılabilmektedir.

İşlem Sırası

  1. Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir.
  2. Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır.
  3. Danışman hoca tarafından çıkarılan kayıt onay raporuna imza atarak bir nüshasını kendilerine alacaklardır.

 

Önemli Notlar:

  • 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri yapılmıştır ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Yalnızca 2. sınıf öğrencileri ders kayıt işlemi yapacaklardır.

 

  • Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.

 

  • Öğrencinin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS dir.

 

  • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.

 

  • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.

 

  • İlgili yıl itibariyle 3.sınıf öğrencisi olmadığından 2.sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamazlar.

 

  • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.