Ahmet Özhan: “Allah, güzelliğin menbağıdır”

Ahmet Özhan: “Allah, güzelliğin menbağıdır”

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Kerim Vakfı’nın katkılarıyla beşincisi düzenlenen Tasavvuf Kültürü ve Musikisi Söyleşileri bahar döneminde de devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi, sanatçı Ahmet Özhan’ın seslendirdiği tasavvuf musikisi eşliğinde gerçekleşen bahar döneminin ilk programında “Güzeli Görmek ve Güzel Görmeye Dair” konusu ele alındı.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Ayhan Songar Konferans salonunda düzenlenen programın moderatörlüğünü Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bedirhan üstlendi.

“Tasavvuf ve İslam’ı birbirinden kopuk düşünmeyin”

Konuşmasının başında tasavvufun bir güzellik anlayışı geliştirdiğini söyleyen Özhan, bütün bu estetiğin tasavvufa bağlanmasını, tasavvuf diye ayrı bir ekolün oluşturulmasını yanlış bulduğunu dile getirdi ve “İslam diye bir şey vardır, yanı sıra bir şey yoktur. Tasavvuf da kelam gibi, akaid gibi İslam’ı kavrayış biçimlerindendir. Tasavvuf ve İslam’ı birbirinden kopuk düşünmeyin” dedi.

Ahmet Özhan: “Allah, güzelliğin menbağıdır” 2

“Allah güzeldir, güzeli sever”

İslam’ın başlı başına bir güzellik olduğunu söyleyen Özhan, “Allah ne ise İslam o’dur. Zira Allah güzeldir, güzeli sever” dedi ve bütün güzellik ve estetik algımızı İslam’a dayandırmamamız gerektiğini vurguladı.

“Güzellik hikmetle ortaya çıkar”

Güzellikten kastın çizgi güzelliği olmadığının altını çizen Özhan, “Güzellik, bir çizgi güzelliği değildir. Hokka burunlar, ahu gözler, kiraz dudaklar değildir. Bunlar güzellik imajıysa onların hepsi solacak dökülecek, toprak olacak, oradan hareket edersek neticeye varamayız.
 
Güzellik hikmetle ortaya çıkar” dedi.

Ahmet Özhan: “Allah, güzelliğin menbağıdır” 3

“Allah, güzelliğin menbağıdır”

Taayyün denilen açığa çıkışın her şeyin menbağı olduğunu söyleyen Özhan, Cenabı Allah’ın yarattığında güzellik ve tevafuktan başka hiçbir şeyin zuhur edemeyeceğini söyledi ve “Güzelden güzel çıkar, Allah, güzelliğin menbağıdır ve ondan zahir olan bütün hikmetler de yerli yerinde olmak itibariyle güzeldir” dedi.

“Güzeli akıl ve mantıkla görmeye çalışın”

Güzelin tanımının beşeri boyuttaki terimlerle yapılmasının başlı başına bir hata olduğunu söyleyen Özhan, tatmini olmayan, doyumu olmayan güzelliğin gerçek güzellik olduğunu ve güzeli, Allah’ın bize verdiği akıl ve mantıkla görmeye çalışmamız gerektiğini vurguladı.

Bahar döneminin gerçekleştirilen ilk Tasavvuf Kültürü ve Musikisi söyleşileri programına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
 
Haber-Fotoğraf: Şüheda Damgacı
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)