Facebook Pixel Code

T.C. Üsküdar Üniversitesi Tam Zamanlı Öğretim Elemanı alım ilanı (2013-07-31)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

            Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  •  Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri

Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

31.07.2013

Son Başvuru Tarihi

14.08.2013

Ön Değerlendirme Tarihi

16.08.2013

Giriş Sınav Tarihi

19.08.2013

Sonuç Açıklama Tarihi

21.08.2013

    
FAKÜLTEBÖLÜMUZMANLIK ALANIKADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
PsikolojiPsikoloji alanında doktora yapmış olmak, Tıp doktoru olup Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını yapmış olmakProf. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç.Dr.
3
3
3
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar MühendisliğiAlanında Doktora yapmış olmakYrd. Doç. Dr.1
Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmakDoç. Dr.1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
İş Sağlığı ve GüvenliğiFarmasötik Kimya doktorası yapmış olmakProf. Dr.1
Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi Uzmanı olmakProf. Dr.1
Dil ve Konuşma TerapisiKBB Uzmanı olmak ve Konuşma Terapisi Lisans mezuniyetine sahip olmakProf. Dr.
Doç. Dr.
1
1
Çocuk GelişimiÇocuk Gelişimi alanında Doktora yapmış olmakYrd. Doç. Dr.1
Sosyal Hizmetİktisat Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmakYrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri MyoÇocuk GelişimiHemşirelik lisans mezunu olmak ve çocuk gelişimi alanında en az 3 yıl çalışmış olmakÖğr. Gör.2
Psikoloji lisans mezunu olmak ve çocuk gelişimi alanında çalışmış olmakÖğr. Gör.1
Yaşlı BakımıHemşirelik lisans mezuniyetine sahip olmakÖğr. Gör.2
İlk ve Acil YardımHemşirelik lisans mezuniyetine sahip olmakÖğr. Gör.3
Perfüzyon TeknikleriTıbbi Genetik Bilimleri alanında Yüksek Lisans mezuniyetine sahip olmakÖğr. Gör.1
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik alanında doktoraya sahip olmakYrd. Doç. Dr.1
AnesteziTıp Fakültesinden mezun olmakYrd. Doç. Dr.2
GenelMatematik Lisans mezuniyetine sahip olmakÖğr. Gör.1

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun  uygun  görmesi,  Rektörün  teklifi  ve  Mütevelli  Heyetin  sözleşme  yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.   Belirtilen   şartları   taşımayan   ve   süresi   içinde   başvurmayan   adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
Not: 
Müracaat  süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

BAŞVURU ADRESİ: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL Tel:  0 216  400 2222