Facebook Pixel Code

2012-2013 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Programı

Bütünleme sınavları, başarısızlık durumu ve ders tekrar işlemleri ile ilgili yönetmeliğimizdeki ilgili maddeleri aşağıda görebilirsiniz.

Bütünleme Sınavı

MADDE 31 – (1) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(2) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı değerlendirmesinde kullanılır.

(3) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 42 – (1) (FD), (FF), (DZ), (K) notu alan öğrenciler başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir.

(2) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.

(3) GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.