Üsküdar Üniversitesi 06 Ağustos 2018 Tarihli Öğretim Üyesi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.


FAKÜLTE/MYO
BÖLÜM / PROGRAM
İSTENİLEN ÖZELLİKLER
UNVANI
KADRO SAYISI
İletişim Fakültesi
Yeni Medya ve Gazetecilik
İletişim Fakültesi mezunu olmak, Gazetecilik ve/veya Yeni Medya alanında yüksek lisans ve doktorasını  yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Lisansını Grafik, İletişim, Görsel İletişim Tasarım (Televizyon ve/veya Sinema) alanlarının birinden almış olup bu alanlarından birinden doktora derecesine sahip bulunmak. Grafik tasarım,  kamera, kurgu, fotoğrafçılık uygulamaları konusunda yetkinliği bulunmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)
Lisansını Psikoloji alanında tamamlamış olup, İleri Nörolojik Bilimler alanında Doktorasını yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Lisans ve Doktorası Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak,  Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans yapmış ve Özel Eğitim alanında Doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi
Ergoterapi alanında Doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1


Doktor Öğretim Üyesi Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi
06.08.2018
Son Başvuru Tarihi
28.08.2018


Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayın; 
 
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü