Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisansı ilk mezununu verdi

Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisansı ilk mezununu verdi

Yeni medya ve gazetecilik alanında açılan ilk yüksek lisans programı olma özelliğini taşıyan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi. 
 
Yerel internet gazeteciliğini inceledi

Çorum Radyo’nun sahibi yerel gazeteci Meltem Dudu Çınar, Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programı yöneticisi Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın danışmanlığında hazırladığı, Çorum’da yayın yapan yerel internet gazetelerini konu alan “Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği” başlıklı tez çalışmasını jüri önünde başarıyla savundu.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Süleyman İrvan ve Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Övünç Meriç’ten oluşan jürinin başarılı bulduğu tez, Türkiye’deki yerel internet gazeteciliği pratiğini Çorum örneği üzerinden değerlendiriyor.    

Yerelde özgün haberler ağırlıkta

Altı yerel gazetede bir hafta içinde yayımlanan 888 haberin incelendiği araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, ulusal düzeyde yayın yapan çoğu internet gazetesinin aksine yerel düzeyde yayın yapan internet gazeteleri özgün haberlere daha çok ağırlık veriyor. Araştırma bulgularına göre, toplam haberlerin yüzde 83’ü internet gazetelerinin muhabirleri ya da haber merkezleri tarafından üretiliyor. Ulusal internet gazetelerinin aksine, yerel düzeyde haber ajanslarına bağımlı gazetecilik yapılmıyor.

İnternet gazeteciliği imkânları sınırlı biçimde kullanılıyor 
 
Araştırma bulgularına göre, haberin özgün kaynağına link verme, haber içinde hiperlink kullanma, haberi okur yorumlarına açma gibi imkânlar sınırlı biçimde kullanılıyor. Öte yandan, çoğu yerel internet gazetesi, haberlerinin sosyal medyada paylaşılmasını kolaylaştıran sosyal medya ikonlarına haberlerinin altında yer veriyor.

Gazeteler haberlerde doğruluğu önemsiyor 

Araştırmada, yerel internet gazetelerinin yayımladıkları haberlerde doğruluğa önem verdikleri ve özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan yalan haberlere kadar duyarlı oldukları görülüyor. Öğrencinin gazete yöneticileriyle yaptığı röportajlarda da yöneticilerin haberlerde doğruluğa çok önem verdiklerinin altını çizdikleri görülüyor.

İrvan: “Türkiye’de iyi bir yerel gazetecilik geleneği var.”

Tezin danışmanılığını yapan Prof. Dr. Süleyman İrvan, internet gazeteciliğinin Türkiye’de hızla geliştiğini, basılı gazetelerin yerini internet gazetelerinin aldığını söylüyor ve bu gelişmenin yerel medya için de geçerli olduğunun altını çiziyor. Türkiye’de iyi bir yerel gazetecilik geleneği bulunduğunu ifade eden İrvan, “buna karşın yerel medyaya ilişkin araştırmalar çok sınırlı” diyor. Öğrencisi Meltem Dudu Çınar tarafından yapılan yerel internet gazeteciliği araştırmasının hem nicel bir içerik analizine hem de gazete yöneticileriyle yapılmış röportajlara dayandığını, benzer araştırmalar için örnek teşkil edebileceğini belirtiyor.
 

03.07.2018 09:39

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)

Paylaş: