Üsküdar Üniversitesi 13 Haziran 2018 Tarihli Araştırma Görevlisi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi Örneği   
 

 Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği


FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO  
SAYISI

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Medya ve İletişim, İletişim Bilimleri, Gazetecilik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve İletişim Çalışmaları, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Medya ve İletişim, Yeni Medya, Gazetecilik Anabilim Dallarının birinde Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi yapıyor olmak

Ar. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklam Tasarım ve İletişimi, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor bulunmak.

Ar. Gör.

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Yeni Medya ve/veya Gazetecilik Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanda Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

Ar. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans mezunu olmak.

Ar. Gör.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olup, Sosyoloji veya Kültürel Çalışmalar anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Moleküler Biyoloji Genetik ya da Biyoloji Lisans Mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji Genetik ya da Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ya da yapıyor olmak

Ar. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Moleküler Biyoloji Genetik ya da Biyoloji Lisans Mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji Genetik ya da Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ya da yapıyor olmak

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak.

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans Mezunu olmak.

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Lisans mezunu olmak ve Ergoterapi anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış/yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış/yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Hemşirelik anabilim dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ar. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Lisans mezunu olmak,

Ar. Gör.

1


Araştırma Görevlisi Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi13.06.2018
Son Başvuru Tarihi29.06.2018
Ön Değerlendirme Tarihi09.07.2018
Giriş Sınav Tarihi12.07.2018
Sonuç Açıklama Tarihi20.07.2018

  • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma çıktıları da başvuru esnasında kabul edilecektir.)
  • Lisans Transkript fotokopisi, 
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü