Üsküdar Üniversitesi 19 Haziran 2018 Tarihli Öğretim Üyesi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi Örneği    


Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu

Ü.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve EsaslarıFAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO  
SAYISI

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarım, Animasyon, İletişim Sanatları veya Görsel İletişim alanlarının birinde Doktora yapmış olmak ve Grafik Tasarım, Animasyon, İleri Kurgu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

Gazetecilik veya Yeni Medya alanında Doktora yapmış olmak; Gazetecilik uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmak; Gazetecilik alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış veya bu alanların birinde Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış veya bu alanların birinde Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup; Sağlık Bilimleri-Fizyoloji Alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım  Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu ve aynı alanda Doktora ve Doçentlik sahibi olmak  veya Biyokimya alanında Doktora ve Doçentlik sahibi olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı alanda Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Lisans ve Doktorası Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi alanında Doktora ve Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi Lisans mezunu olmak; Ergoterapi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimya Alanında Doktora mezunu olmak. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak ve İngilizce ders anlatabiliyor olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Doktorasını Odyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doktora veya Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Prof. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doktorası Sosyal Hizmet veya Psikoloji veya Sosyoloji alanında olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anestezi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Kimya Lisans Mezunu olup; Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Doktora yapmış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Diyaliz

Tıp Fakültesi mezunu olmak, İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak ve Diyaliz Uzmanlığı Sertifikası sahibi olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Laboratuvar Teknolojisi

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Biyomühendislik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Nükleer Fizik Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Hizmetleri MYO

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ile Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Katıhal Fiziği Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Nükleer Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans, Nükleer Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını ve Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1


Öğretim Üyesi Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi19.06.2018
Son Başvuru Tarihi06.07.2018


 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayın;  
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü – 0216 400 22 22 / 2840-2842