Prof. Dr. C. William Chittick, Tasavvuf Yaz Okulunda ders verecek

Prof. Dr. C. William Chittick, Tasavvuf Yaz Okulunda ders verecek

Tasavvuf ve İslam felsefesi alanında araştırmalar yapan, sufi İslam düşünürleri İbnü’l Arabi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eserlerini Amerika’daki üniversitelerde okutmakta olan Prof. Dr. C. William Chittick, Üsküdar Üniversitesine geliyor. 

Prof. Chittick, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Yaz Okulunda dersler verecek.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfının destekleriyle tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası bir yaz okulu açıyor. Alanında uzman birçok akademisyenin yer alacağı program, 16-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  
Yaz okulunda ders verecek dünyaca ünlü akademisyenler arasında tasavvuf ve İslam felsefesi alanında çalışan, sufi İslam düşünürleri İbnü’l Arabi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin metinlerini İngilizceye çeviren Amerikalı Prof. Dr. C. William Chittick de bulunuyor.

Prof. Dr. C. William Chittick, Tasavvuf Yaz Okulunda ders verecek 2İbnü’l Arabî’nin ve Mevlana’nın metinlerini okutuyor

C. William Chittick, özellikle Muhyiddin İbnü’l Arabî ve Mevlânâ Celâleddin Rûmî gibi sufîlerin eserleri başta olmak üzere birçok orijinal metni İngilizceye tercüme edip yorumladığı çalışmalarıyla tanınıyor. Batıda yaklaşık 40 yıldır tasavvuf alanında çalışmalar yapan Chittick İslam düşünce geleneğini derinlemesine incelemiştir. Chittick, konuları İslami tefekkürün derinliğini açığa çıkaracak şekilde felsefi, teolojik ve tasavvufi bağlamda ele alıp tartışmaktadır. Anlaşılması zor olan tasavvufi metinleri açık ve sade bir dil ile anlatması,  tasavvufi öğretilere vukufu, genel olarak tasavvuf ve özelde vahdet-i vücud konusunda Batı'da ve İslam dünyasında karşılaşılan yanlış anlamaların giderilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Doktorasını Tahran’da yaptı

Lisansını Ohio Wooster Koleji’nde tarih alanında alan Prof. Dr. C. William Chittick,  doktorasını 1974’te Tahran Üniversitesinde Seyyid Hüseyin Nasr yönetiminde tamamladı. Tahran’da Aryamehr Teknik Üniversitesi, Beşeri Bilimler Bölümünde Karşılaştırmalı Dinler alanında çalışan Prof. Dr. C. William Chittick, İran İslâm Devriminden önce İran Kraliyet Felsefe Akademisinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 2012’de Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü profesörü olarak bir sene görev yaptı.

Halen tasavvuf ve İslam felsefesi üzerine çalışıyor

1979’da Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek dini araştırmalar alanında çalışmalarını New York State Üniversitesinde sürdüren Prof. Dr. C. William Chittick’in kitapları Türkçe de dahil çok sayıda dile çevrildi. Prof. Dr. C. William Chittick’in 25 çeviri eseri ve İslâm düşüncesi, Tasavvuf, Şiîlik ve Fars Edebiyatı alanında çok sayıda makalesi bulunuyor. Prof. Dr. Chittick, halen tasavvuf ve İslâm felsefesi alanında çeşitli araştırma projelerinde çalışıyor; İslâm klasikleri, Hinduizm ve dini araştırmalar alanının diğer konularına dair dersler vermeye devam ediyor.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)