Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu, Üsküdar Üniversitesinde açılıyor

Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu, Üsküdar Üniversitesinde açılıyorÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı’nın destekleriyle tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası yaz okulu düzenleyecek. Yaz Okulunda İslam araştrımaları alanında Carl W. Ernst, Sachiko Murata, William C. Chittick ve James Morris gibi dünyaca tanınmış isimler eğitim verecek.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 16-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kerim Vakfı’nın destekleriyle Tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası bir yaz okulu açacak.
Yaz okuluna yurt dışından Prof. Carl W. Ernst, Prof. Sachiko Murata, Prof. William C. Chittick, Prof. James Morris dersler vermek üzere davet edildi. Program Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan’ın da yer aldığı geniş bir uzman kadrosuyla gerçekleştirilecek.

Halka açık paneller gerçekleştirilecek

Çeşitli eğitim katmanlarını içeren program kapsamında TSV542 İngilizce Tasavvuf Metinleri lisansüstü dersi, tasavvuf araştırmaları konularında seminerler, Arapça ve Osmanlı Türkçesi tasavvuf metinleri yakın okuma grup çalışmaları ve halka açık paneller gerçekleştirilecek.
Yaz okulu programı ders içerikleri doğrultusunda, Süleymaniye Kütüphanesi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde metin incelemeleri yapılacak. Programda ayrıca tarihî mekânlara ziyaretler ve sinema okumaları da yer alacak.

Programın dili İngilizce 

Programın dili İngilizce olmakla birlikte lisansüstü dersler, seminerler ve halka açık paneller İngilizceden Türkçeye simultane tercüme desteğiyle gerçekleştirilecek.
Üsküdar Üniversitesi Yaz Okuluna İstanbul dışından ve yurt dışından katılacak öğrenciler için ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak.
Programa Türkiye ve yurtdışından lisansüstü öğrenciler, tasavvuf alanında çalışan araştırmacılar ve konuyla ilgilenenler 25 Haziran 2018 tarihine kadar müracaat edebileceklerdir.
Yaz Okulu hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/duyuru/190/uluslararasi-tasavvuf-arastirmalari-yaz-okulu-basvuru-ve-kayit-duyurusu
 
Yaz Okulu Kapsamı

TSV542 İngilizce Tasavvuf Metinleri dersi ve seminerler kapsamında

Carl W. Ernst, “Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem”
Sachiko Murata, “Çincede İslâm Düşüncesi”
William C. Chittick, “Tasavvuf Teorisinde Esmâ-i Hüsnâ”
James Morris, “Fütûhat-ı Mekkiye Okumaları”
Mahmud Erol Kılıç, Osmanlıda İbn Arabi Şârihleri
Cangüzel Güner Zülfikar, Osmanlı Tasavvuf Kurumları

Arapça ve Osmanlı Türkçesi Tasavvuf Metinleri Yakın Okuma Dersleri

James Morris, İbn Arabi'nin Fütûhat-ı Mekkiye'sinden Okumalar
Emine Yeniterzi, Osmanlı Tasavvuf Metinleri
Cangüzel Güner Zülfikar, Osmanlı Tasavvuf Metinleri
Muhammed Bedirhan, Osmanlı Tasavvuf Metinleri

Halka Açık Paneller

Carl W. Ernst, Sachiko Murata, William C. Chittick, Cemalnur Sargut, Mahmud Erol Kılıç
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)