Facebook Pixel Code

Öğretim görevlisi ilanı (31 Ekim 2011 - 15 Kasım 2011)

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Üniversite Adı ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 31 Ekim 2011
Fakülte Adı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Son Başvuru Tarihi 14 Kasım 2011
Bölüm Adı Psikoloji Ön Değerlendirme Tarihi 15 Kasım 2011
Anabilim Dalı   Giriş Sınav Tarihi 17 Kasım 2011
Kadro Tipi Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 21 Kasım 2011
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK KADROLAR

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar :

  • Lisans mezunu olmak ve en az alanında 10 (on ) yıl tecrübeli olmak.
  • Hasta- hekim ilişkilerinde psikolojik ve klinik uygulamalarda tecrübeli olmak

Başvuru Şekli :

Adayların,  Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta/e-posta (e-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti Muhtarlıktan veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

BİRİM PROGRAMI UZMANLIK ALANI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Diş Hekimi,Tıbbi Hipnoz. Öğretim Görevlisi     1

Başvuru Adresi:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63 Üsküdar-İSTANBUL e-posta: basvuru@uskudar.edu.tr

Tel    : 0 (216) 6330633
Faks : 0 (216) 6341250

Dilekçe Örneği:

Dilekçe örneği için tıklayınız (PDF)