1 Konu 1 Konuk’a Prof. Dr. Haydar Sur katıldı

1 Konu 1 Konuk’a Prof. Dr. Haydar Sur katıldı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Sağlık Yönetiminde Risk Değerlendirmesi” adlı program Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Programa konuşmacı olarak, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur katıldı.

“Sağlık ve güvenlik yönetilirse, işyerindeki kazalar ve istenmeyen durumlar önlenebilir”

Sağlık kuruluşlarındaki risk değerlendirmelerinden bahseden Sur, iş sağlığını iş ve iş ortamının ilişkili olduğu bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak niteledi.
Sağlık ve güvenliğin yönetildiği surette, işyerindeki kazaların ve istenmeyen durumların önlenebileceğini söyleyen Sur, iş güvenliğinin bir kültür meselesi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık hizmet kurumlarında risk ne düzeyde?

Hastanelerin yüksek risk grubuna dâhil olduğuna değinen Sur, diğer sağlık hizmet kuruluşlarının orta ve düşük risk grubunda olduğunu, idari alanlarda çalışanların ise düşük risk grubunu kapsadığını söyledi.
İş güvenliği için çoğu şeyden feragat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Sur, bunları şu şekilde sıraladı; maliyet, zaman, özenli çaba ve kesintisiz takip.

“Tehlike” ve “risk”

“Tehlike” ve “ risk” kavramlarını ele alan Sur, tehlikeyi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlarken, riski, belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü olarak tanımladı.

Risk yönetiminin tarihçesi

Risk yönetiminin tarihçesinden de kısaca bahseden Sur, 1700’lü yıllara kadar risk kavramının yalnızca sezgilerle ele alındığını, 1960’lardan sonra “risk algısı” konusunda psikolojik çalışmaların başladığını söyledi.
Sur, ilk zamanlar çeşitli oyun kuramlarıyla hesaplanmaya çalışılan riskin daha sonra örneklemeyle bulunmaya çalışıldığına da değindi.

Sağlık çalışanlarının riskleri neler olabilir?

Sağlık çalışanlarının risklerini de maddeler halinde sıralayan Prof. Dr. Haydar Sur, bu risklerin fiziksel, sosyal, ruhsal ve finansal olabileceğinin altını çizdi. Sur, fiziksel olarak saldırıya uğramada bel fıtığı olma, ruhsal olarak iş yoğunluğundan dolayı tükenmişlik sendromuna girme, sosyal olarak mecburi hizmete gönderilme, finansal olarak da düşük ücretle çalışılmaya mecbur bırakılma olarak örneklemeler yaptı.

Risk etkenleri

Risk etkenlerinden de bahseden Sur, personelin deneyimsizliğini, yeni yöntem veya araçların kullanılmaya başlanmasını, ihtiyaçların değişkenliğini, deprem fayları üzerinde kurulmuş yerlerde yaşamayı ve kaygan yol koşullarında araba kullanmayı risk etkenleri çatısı altında topladı.
Risk etkisinden de bahseden Sur, hastanenin hizmette kusur/ihmal nedeniyle hastaya ödediği tazminatın ve hemşirenin eline kontamine enjektör batması nedeniyle edindiği hastalık nedeniyle çalışamadığı yıllar ya da bu hastalık nedeniyle beklenenden erken ölümünün risk etkisi adı altında değerlendirilebileceğini vurguladı.

Risk analizinde 5 adım

Risk analizine girişmeden önce, doğabilecek bütün zararlara ilişkin tehlikelerin kaba ama kapsayıcı bir listesini oluşturmak gerektiğinin altını çizen Sur, risk analizinde 5 adımı şu şekilde sıraladı;
- Tehlike odaklarını bulmaya çalışmak
- Kimlerin ve nasıl zarar uğrayabileceğini değerlendirmek
- Riskleri incelemek ve alınan önlemlerin riskleri önlemeye yetip yetmeyeceğini incelemek
- Bulguları kaydetmek
- Değerlendirmeleri gözden geçirmek ve isabetsizse yeniden analize girişmek.

“Doğru kişi, doğru işte, doğru zamanda, doğru ücretle çalıştırılmalı

Hastanedeki risk yönetimine de değinen Sur, çalışma ortamında sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmadığı güvenli hastane ortamını sağlamak üzere yapılan çalışmaların risk analizini kapsadığını söyledi.
Sağlık çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin de bu noktada çok önemli olduğunu vurgulayan Sur, çalışma ortamlarında sağlığımıza tehlike doğuran ne varsa bunların ortamdan uzaklaştırılması ya da en azından kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Bu durumda işverene düşenin, güvenli işyeri, güvenli iş altyapısı ve teçhizat, güvenli iş sistemi sağlamak olduğunu söyleyen Sur, doğru kişiyi, doğru işte, doğru zamanda ve doğru ücretle çalıştırmanın işverene düşen en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi.

Programın sonunda Prof. Dr. Haydar Sur’ a plaket taktimi yapıldı, öğrenciler baret ve yelekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1 Konu 1 Konuk’a Prof. Dr. Haydar Sur katıldı 2               

Haber-Fotoğraf: Rubaşa Ergin                                          
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)