Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi de artıyor


Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi de artıyor

Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen “Sağlık Hakkı ve Hemşireliğin Güçlendirilmesi’’ konulu konferans Üsküdar Üniversitesi Emir Nebi Konferans salonunda gerçekleşti.

“Sağlık Hakları” adlı sunumu gerçekleştiren Hasta Hakları Birim Sorumlusu Uzm. Sümeyra Ergin, hastaların ve hemşirelerin haklarından bahsetti. Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanırken sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkının yanında personel tanıma, personel seçme ve değiştirme haklarının da bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda öncelik sıralamasının belirlenmesinin de hasta tarafından seçilebileceğini vurgulayan Ergin, hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini ve bilgilerinin gizli tutulması gerektiğini dile getirdi.
Uzm. Sümeyra Ergin, tıbbi müdahalelerde hastanın rızasının alınması gerektiğini ve tedaviyi reddetme veya durdurma hakkının bulunduğunu söyledi.

Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi de artıyor 2

Hemşireler arası dayanışma motivasyonu arttırıyor

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Besti Üstün ise, “Hemşireliğin Güçlendirilmesi”  adlı konuşmasında, Türkiye’de hemşirelerin güçlendirme algı paunlarının orta düzeyde olduğunu dile getirdi. Motivasyon açısından meslektaş dayanışmasının önemine vurgu yapan Üstün, “Hemşireler arasında dayanışma iyi olursa çalışma ortamında motivasyon artıyor” dedi.

 “Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi artacaktır”

Prof. Dr. Besti Üstün, hemşirelerin kendileri güçlü bulamama nedenlerinin hekimlerin otorite olarak algılanmasından, rol belirsizliğinden ve kurumların hiyerarşik yapısından kaynaklandığını belirtti.
Buna bağlı olarak tükenmişlik, ikincil travma gibi durumlarla karşılaşılabileceği gibi hemşirelerin hayata bakış açısını olumlu yönde değiştirme, iletişim becerilerini geliştirme, yaşamdaki önceliklerin değişmesi gibi olumlu sonuçlara evirilebileceğini dile getiren Prof. Dr. Üstün, hemşirelerin güçlendirilmesi sonucunda hasta bakım kalitesinin artacağını, hemşirelerin problem çözme becerilerinin gelişeceği ve iş doyumunun artacağını vurguladı.

Ayrıca bu yıl uluslararası Hemşireler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün, sağlık çalışanları arasında hemşirelerin sayıca en büyük ve hastayla en uzun süreyi geçiren grup olması nedeniyle hemşireliğin güçlendirilmesinin global sağlığın geliştirilmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ekonomiye katkı yaparak üçlü bir etki yaratacağı vurgulayan üç yıllık “Nursing Now” adlı bir kampanya başlattığını belirtti.

Hemşirelik mesleğinin gücünü artırmak için, hemşirelerin kendi güçlerinin farkına varmasının sağlanması, toplum politikalarını etkileyen pozisyonlara daha çok hemşire yerleştirilmesi, meslek içinde ve dışında ittifaklar oluşturulması, hemşirelik bakım sonuçlarını ortaya koyan daha çok araştırma yapılması ve hemşirelikte liderliğin geliştirilmesinin desteklenmesini içeren eylem planı önerisini sundu.

Konuşmalarının ardından Uzm. Sümeyra Ergin’e ve Prof. Dr. Besti Üstün’e plaket taktim edildi.

Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi de artıyor 3

07.05.2018 13:35

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)

Paylaş: