İletişim fakültesi dekanları Adana’da toplandı

İletişim fakültesi dekanları Adana’da toplandı

26’ncı İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK Konseyi) toplantısı Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da yapıldı. 12-13 Nisan tarihlerinde yapılan toplantının ilk gününde gündem maddeleri ele alınırken, ikinci gününde iletişim eğitiminde akreditasyon konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi. 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör ile Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı ve İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın da katıldığı Konsey toplantısının sonunda yapılan seçimlerle yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Prof. Dr. Aysel Aziz başkanlığa seçildi

Toplantı sonunda yapılan seçimlerle belirlenen Yürütme Kurulu’nda Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu görev aldı.
Kurul kendi arasında yaptığı seçimlerle Prof. Dr. Aysel Aziz’i başkanlığa, Prof. Dr. Ergün Yolcu’yu da başkan yardımcılığına getirdi.

Sonuç bildirgesi

İLDEK Konseyi toplantısının sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesinde iletişim eğitimini ve mezunların durumlarını konu alan bir dizi karar alındı. Toplantının gündem maddelerinden biri İletişim Fakülteleri’ne ÖSYS sınavı ile yerleştirilecek öğrencilerde aranacak puan türü konusu oldu. Puan türünde önemli değişikliklerin yapıldığı göz önüne alınarak hangi puan türü ile öğrenci alınmasının daha uygun olacağı hususunda bir çalışma yapılmasına karar verildi.
Toplantıda, iletişim fakültelerinde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda farklı uygulamaların söz konusu olduğu gündeme getirildi. İletişim fakültelerinde öğretim görevlisi istihdamı yapılabilmesi konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak üzere çalışmalar başlatıldı.

Toplantıda ayrıca, ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan medya okuryazarlığı da dahil olmak üzere iletişim alanlarıyla ilgili derslerin durumları da görüşüldü. Söz konusu derslerin iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile temasa geçilmesi kararlaştırıldı.
 
Mezunların aldıkları unvanların tescili konusunda çalışma yapılacak

Toplantıda ele alınan önemli gündem maddelerinden biri de iletişim fakültesi mezunlarının istihdam alanlarının arttırılması konusundaki öneriler oldu. İletişim fakültesi mezunlarının istihdam sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlatılarak mezunların aldıkları farklı unvanların tescili ve bu doğrultuda kadro ihdas edilmesi amacıyla Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.
 
Akademik çalışmalara ödül verilecek

İLDEK toplantısında alınan karar doğrultusunda, iletişim alanındaki başarılı akademik çalışmalara ödül verilmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.
 
İletişim fakültesi dekanları Adana’da toplandı 2

Fakülteler arasında işbirliği yapılacak

Alınan önemli bir karar da, iletişim fakülteleri arasında işbirliğini güçlendirmek yönünde oldu. Bu karara göre, iletişim fakültelerinin araç, gereç ve fiziki mekânlarının diğer iletişim fakülteleri öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından kullanılabilmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
 
İletişim eğitiminde akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi

İLDEK toplantısının ikinci gününde, İLEDAK akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının başlangıcında İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK’ın Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından iletişim eğitimi alanında akreditasyon vermek üzere yetkilendirilme sürecini paylaştı. Ardından, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan, akreditasyon sürecinin nasıl işleyeceği konusunda dekanlara bilgi verdi. İLEDAK üyesi olan Prof. İrvan, akreditasyon başvurularında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu, özdeğerlendirme raporunun nasıl hazırlanacağını ve değerlendirme sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini anlattı. 

18.04.2018 09:07

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)

Paylaş: