Zihin Akademisi Nisan-Mayıs 2012 Dönemi Eğitimleri

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

ZİHİN EĞİTİM AKADEMİSİ NİSAN-MAYIS 2012 DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

MESLEKİ ve AKADEMİK EĞİTİMLER
Kimler Katılabilir: İlgi ve gelişim alanının uygunluğuna göre Psikolog, Hekim, Diş
Hekimi, Pedagog, Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen, Sosyal Hizmet Uzmanı
ve lisans öğrencileri katılabilir. Planlanan eğitimler için katılımcı sayısı 12-25 kişi ile
sınırlıdır.
• “Post Partum Psikiyatrik Durumlar ve Müdehale”, ½ Gün, Yrd. Doç. Dr. Emine
Satmış
• “Travmatik Yas ve Psikiyatrik Müdehale”, ½ Gün, Yrd. Doç. Dr. Özlem Gökmoğol,
• “0-6 Çocuğunda Nöropsikiyatrik Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Protokolleri”, 1 Gün,
Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten, Uzm. Psk. Aynur Sayım,
• “Tıbbi Hipnoz Eğitimi”, NPİ, Dt. Ali Eşref Müezzinoğlu
• “ADHD Tanı ve Tedavi Protokolleri”, 1 Gün, Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten, Uzm. Psk.
Hande Ertaş
• “Aile ve Eş Terapisinde Temel İlkeler”
• “ Kognitif Davranışçı Terapiler”
• “Motivasyonel Görüşme Teknikleri”,1/2 Gün, Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
• “Çocuk İstismarı ve İhmalini Anlama”,1/2 gün, Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten
• “Klinik Görüşme ve Değerlendirme”, 12 Hafta, Uzm. Psk. Bihter İyidir
• “MMPI Envanter Uygulama ve Raporlama”, 3 Oturum, Uzm. Psk. Yıldız Burkovik
• “Konuşma Terapisinde Temel İlkeler”, 6 Oturum, Psk. Leyla Arslan
• “Kognitif Rehabilitasyon ve Kompüterize Sistemler”, Dört Oturum, Uzm. Psk. Orhan
Gümüşel
• “ Pozitif Psikoloji Uygulamaları-EQ ve Değerler Eğitimi” Birinci Basamak, 1 Gün,
Uzm. Psk. Orhan Gümüşel
• “Bilimsel Makale Yazımı”, ½ gün, Prof. Dr. Orhan Doğan
• “Bireysel ve/veya Grup Süpervizyonlar”

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER
Kimler Katılabilir: İlgi ve gelişim alanına uygun olduğunu düşünen herkes katılabilir.
Planlanan eğitimler için katılımcı sayısı 12-25 kişi ile sınırlıdır.

“Doğum Sonrası Psikolojik Durumlar”, Seminer, Açık Eğitim, Yrd. Doç. Dr. Emine
Satmış
“Kişisel Yorgunluk Yönetimi”, 1 Gün, Uzm. Psk. Orhan Gümüşel
“Öfke Yönetimi”, ½ Gün, Uzm. Psk. Bihter İyidir
“Çalışan anne Psikolojisi”1/2 Gün, Uzm. Psk. Aynur Sayım
“Çocuk ve Ergende Sağlıklı Beslenme-Son Yıllarda Değişen Beslenme Eğilimleri ve
Sonuçları”,1/2 Gün, Uzman. Dyt. Necla Yüzbir
“Anne Baba Gelişimi Eğitimi”, Beş Oturum, Uzm. Psk. Aynur Sayım
“Gençlerle İletişim”, ½ Gün, Uzm. Psk. Orhan Gümüşel
“Başarılı Çocuk Yetiştirme”,1/2 Gün, Uzm. Psk. Orhan Gümüşel
“Başarı Psikolojisi”, Üç Oturum, Sınava girecek öğrencilere yönelik eğitim, Uzm. Psk.
Orhan Gümüşel
“Kadın Erkek İlişkileri”, 1 Gün, Uzm. Psk. Orhan Gümüşel

“Etkin ve Yetkin Anne Baba Olabilmek”, ½ Gün, Uzm. Psk. Aynur Sayım

KURUMSAL EĞİTİMLER

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hem kendi merkezinde

düzenlediği eğitimlerle hem de isteğe bağlı olarak kamu kuruluşu ve özel sektördeki kurumların

kendi merkezlerinde zihinsel gelişim eğitimlerini belirlenen ihtiyaçlara yönelik olarak butik biçimde

tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir. Kurumlara özel tasarlanacak tüm eğitimlerin en önemli

farkı bilimsel temellere dayalı olması ve insan psikolojisi ve beyin yapısı ile anlamlı bağlantılar

kurabilmesidir. Açılan sertifika programları da belirlenen hedef kitle ile birlikte, tüm öğrencilere,

şirket çalışanlarına ve öğrenmek isteyen kişilere açıktır.

“Yorgunluk Yönetimi ” Yrd. Doç. Dr. Özlem Gökmoğol
“Örgüt Oluşturma Eğitimi”
“Gerçek Satışın Psikolojisi”
“İlişki Yönetimi”
“İşe Alım Teknikleri Eğitimi”
“Stres Yönetimi”
“Öfke Yönetimi ve Duygusal Zeka”
“Tüketici Psikolojisi”
“Telesatış Eğitimi”
“Çalışan Anne Psikolojisi”
“Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme”
“Kariyer Yönetimi”

Başvuru ve Önkayıt:
Eğitimler başvuruları önkayıt esasına göre yapılabilmektedir. Önkayıtlar; +90 216 530 0
530 numaralı telefon, usem.uskudar.edu.tr adresinden online olarak ve ÜSEM Nakkaştepe
yerleşkesinde yapılabilir. Kesin kayıtlar açılacak grupların planlanması ile önkayıt yaptırmış
olanlara bildirilecektir.

Ödeme ve Kesin Kayıt:
Kesin kayıt daveti elinize ulaştıktan sonra katılmak istediğiniz eğitim ve/veya eğitimlerin
ödemelerini Üsem vezne ve banka hesap numaralarına yapılabilir.
*** Banka hesabına ödeme yapacaklar açıklama bölümüne “İsim Soyisim, Katılmak istenen
eğitimin adı” nı girmelidir.

Ücretlendirme:
Seminer Eğitimler : 50 TL ( Kişi Başı )
½ Gün Eğitimler : 75 TL (Kişi Başı )
1 Günlük Eğitimler :100TL
*** Diğer eğitimlerin ve grup başvurularının ücret detayları için lütfen arayın!
Tel: +90 216 530 0 530