Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması

Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle yapılan, 3. İş Güvenliği ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu, Gebze Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumda, iş güvenliğine dair birçok konu ele alındı. Aralarında Üsküdar Üniversitesi Öğretim üyelerinin de bulunduğu konuşmacılar, katılımcılara iş güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, yangın sonucunda büyük can kayıplarının oluşmasının baş sebeplerinden birinin, binalara yangın çıkışı inşa edilmemesi olduğunu vurguladı.
İki gün süren sempozyumda, ilk olarak Üsküdar Üniversitesinden öğretim görevlisi Nuri Bingöl,  “Örnek Bir Kuruluşta Majör Kaza Etkileri Üzerinden Modelleme Yazılımlarının Değerlendirilmesi“ adlı konuyu ele aldı. Kazaları ve sebeplerini derinden çözmek adına geçmişe yönelik analizler yaparak, sorunların çözümlerine ulaşmaya çalışıyoruz diyen Bingöl, geçmişte yaşanan Katastrofik tank kazalarının sebeplerinin büyük çoğunluğunun yıldırımdan kaynaklandığını söyledi. Eski adıyla Sovyetler Birliği’nde ve Amerika’da bu tür kazalara sıkça rastlanıldığına değinen Bingöl, bu tip kazalardan ders çıkarılması ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

“Kaza meydana geldiğinde etkileri neler olabilir?”

Bingöl, bu tip kazaların, yangın, patlama ve toksit etkilere neden olabileceğini ve bunların sonucunda büyük kayıpların ortaya çıkabileceğini söyledi. Yazılımları kullanarak modellemelerden de bahseden Bingöl, üç çeşit modelleme tekniğinin olduğunu vurguladı. Bu modellemelerin, hangi durumlarda, yüzde kaç oranla kullanılabileceğini açıklayan Bingöl, genel olarak bu yazılım modellemelerinin çok fazla maliyete yol açmadığını vurguladı.

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması 2

“Ex ekipmanların cirosu 6 milyar Euro”

Sempozyumun diğer bir konuşmacısı Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Atilla Uçan ise elektrikli olmayan ex ekipmanların kullanımında yapılan hatalardan bahsetti. Dünya üzerinde elektrikli olmayan ex ekipmanların cirosunun 6 milyar Euro seviyesinde olduğunu söyleyen Uçan, ex ekipmanların, normal ekipmanlara ödenen fiyatlara göre çok büyük farklarının olduğunu vurguladı. Uçan, satın alacak kişinin bilgisizliğinden dolayı doğru ex ekipmanın alınmaması durumunda ekipmanların maliyetlerinin fazla olabileceğinin altını çizdi.
Uçan, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinden, acil durum planı ve risk raporu gibi önemli faktörleri de bu başlık altında inceledi.  
Ekipman alındıktan sonra, ekipmanın kurulumu sonucunda ekipmanların özelliğini kaybetmemesinin sebeplerini sıralayan Uçan, kurulum montaj, tamir ve bakım konusunda sertifikalı bakım uzmanları ile çalışmamak sonucunda ekipmanın özelliğini kaybedebileceğini vurguladı. Patlamadan korunma dökümanının da yanlış yapılan hesaplamalar sonucunda, yanlış bölge sınıfına göre yanlış ekipman alınması, ekipman alım ve satımında yapılan hatalardan biridir diyen Uçan, katılımcıları bu noktada uyardı.

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması 3

“Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının inşa edilmemesi”

Sempozyumun ikinci gününde, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Abdurrahman İnce, geçmişten günümüze yurtdışında gerçekleşen yangın ve patlama olayları üzerinden örnek verdi. İnce, İngiltere’deki yangın risk değerlendirmeleri hakkında konuştu ve İngiltere’nin risk değerlendirme metotlarını da ele aldı.
Yangın risk değerlendirmesi için öncelikle önlem alınması gerektiğini söyleyen İnce, tutuşturucu ısı kaynaklarının güvenli hale getirilmesi gerektiğine değindi ve “binaların yapı malzemelerinin yanıcı maddelerden oluşmaması, yangını önleyici en önemli faktörlerden biridir” dedi. İnce, yangın sonucunda büyük can kayıplarının oluşmasının baş sebeplerinden birinin, binalara yangın çıkışı inşa edilmemesi olduğunu söyledi.

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması 4

Endüstriyel proseslerde toz patlamaları 

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Cüneyt Gezen de , “Endüstriyel Proseslerde Toz Patlamaları” konusunu ele aldı. Toz patlaması değişkenlerinin üç faktörden oluştuğunu söyleyen Gezen, bunları; yanıcı toz, enerji oksijen olmak üzere üçe ayırdı.
Toz patlamasının etkilerinden de bahseden Gezen, toz patlaması tehlikesi olan ortamlarda donanım sisteminin elektriksel özelliklerinin iyi seçilmesi gerektiğine ve bu ortamların özenle denetlenmesi gerektiğine değindi. Donanım yüzey sıcaklığının da bu noktada önemli bir faktör olduğunu söyleyen Gezen, tehlikeli bölgelerde sistematik temizlik yapılanmasının geliştirilmemesinin büyük sorun teşkil ettiğini savundu.

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması 5

Risk azaltma önlemleri

Üsküdar Üniversitesi tezli yüksek lisans öğrencisi olan Kürşat Malkoç da “Kendinden Hareketli Yüksekte Çalışma Platformlarında Risk Azaltma Önlemleri” konusunu değerlendirdi.
Risk yönetimini, genel anlamda çalışma esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin oluşturacağı riskleri belirlemek ve bunların etkilerini minimize etmeye yönelik sistematik olarak yürütülen risk analizi ve risk değerlendirme faaliyetleri olarak tanımladı.
İş ekipmanlarını ise, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve kendinden hareketli iş ekipmanı olarak ikiye ayıran Malkoç, daha hızlı hareket edebilen, zaman tasarrufu sağlayan ve yükseltilebilen seyyar iş platformlarının kullanılmasının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda toplu fotoğrafın ardından, katılımcılara plaketleri taktim edildi.

Can kayıplarının nedeni yangın çıkışlarının olmaması 6
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)