“Güzellik ve zulüm insan âleminde aynı yerdedir”

“Güzellik ve zulüm insan âleminde aynı yerdedir”

Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bruce Lawrence, Üsküdar Üniversitesinde ikinci konferansını gerçekleştirdi.


Lawrence’nin Nermin Tarhan Konferans salonunda “Tasavvufun Tercümesi: Berzah Mantığının Anlaşılması” başlıklı konferansında tercümelerin önemi ve kültürlerarası kelimeler ile Berzah mantığını değerlendirdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu konferansta, berzah mantığının kültürler arası pencere açtığına vurgu yapan Lawrence “Berzah mantığı iki kültür arasında gidip gelmektir. Bir dili diğerine açmaktır.
Farsçadan-İngilizceye ya da başka diller arasında tercüme yaparken aynı ruh ile tercüme yapılması gerekir. Urduca’da mana neyse İngilizcede de aynı manayı yakalamalıyız” şeklinde konuştu.

“Güzellik ve zulüm insan âleminde aynı yerdedir” 2

Güzellik ve zulüm insan âleminde aynı yerde olduğunu belirten Lawrence,” zalim-güzel ya da güzel-zalim olabilir. Burada niyetin mevcut olması gerekir.
Gönül kulağının olması gerekir. Şiir yazan ya da çevirisini yapan doğru niyeti göstermesi gereklidir” dedi.Farsçadan Amerikan İngilizcesine yapılacak tercüme ile İngiliz İngilizcesi arasında farkları örnekler üzerinde durulan konferans, soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)