Üsküdar Üniversitesi 12 Mart 2018 Araştırma Görevlisi Kadro İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO
SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Tarih Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak

Arş. Gör.

1


Başvuru Dilekçesi Örneği   Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Takvimi


Duyuru Başlama Tarihi

12.03.2018


Son Başvuru Tarihi

26.03.2018


Ön Değerlendirme Tarihi

28.03.2018


Giriş Sınav Tarihi

30.03.2018


Sonuç Açıklama Tarihi

02.04.2018

  • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
  • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
  • Lisans Transkript fotokopisi, 
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü