Üsküdar Üniversitesi 02 Mart 2018 Tarihli Öğretim Elemanı Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
 
   Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi Örneği  Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği
FAKÜLTE/MYO
BÖLÜM / PROGRAM
İSTENİLEN ÖZELLİKLER
UNVANI
KADRO
SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
Sosyoloji Lisans Mezunu olmak. Sosyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak
Arş. Gör.
1
Sağlık Hizmetleri MYO
Otopsi Yardımcılığı
Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup; Adli Biyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Öğr. Gör.
1


Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi
02.03.2018
Son Başvuru Tarihi
16.03.2018
Ön Değerlendirme Tarihi
21.03.2018
Giriş Sınav Tarihi
23.03.2018
Sonuç Açıklama Tarihi
27.03.2018

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans mezunu ise; Lisans diplomasının fotokopisi ve lisans transkript fotokopisi ile birlikte belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir). Yüksek Lisans mezuniyeti veya öğrenciliği mevcut ise Yüksek Lisans diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi.
 • Yüksek Lisans mezuniyeti var ise; Tezli Yüksek Lisans diploma ve transkript fotokopisi ile birlikte Lisans diploma ve transkript fotokopisi gerekmektedir.
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü