Üsküdar Üniversitesi 28 Şubat 2018 Tarihli Öğretim Üyesi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 
                
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği        Başvuru Dilekçesi Örneği

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO
SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukuk, Uluslararası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Tarih alanında Doçentliğini almış olmak, İlk Çağ, Orta Çağ veya Yakın Çağ alanlarından birinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Prof. Dr.

1

Tarih alanında Doçentliğini almış olmak, İlk Çağ, Orta Çağ veya Yakın Çağ alanlarından birinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Doç. Dr

1

Tarih alanında Doktorasını almış olmak, İlk Çağ, Orta Çağ veya Yakın Çağ alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Adli Bilişim Mühendisliği ve Siber Güvenlik (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr

2

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr

2

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Fizik alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Doktorasını Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji programında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıbbi Görüntüleme

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Diyaliz

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Üroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Lisans Mezunu, Endodonti Bilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak. (Tercihen Ceza hukuku alanında)

Prof. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak. (Tercihen Ceza hukuku alanında)

Doç. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Adli Bilimler alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1Öğretim Üyesi Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

28.02.2018

Son Başvuru Tarihi

20.03.2018Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;  

  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; 
 
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

28.02.2018 16:17

Paylaş: