Zor Psikiyatrik Sorunlar Kıbrıs'ta masaya yatırıldı…

Zor Psikiyatrik Sorunlar Kıbrıs'ta masaya yatırıldı…

Tedavide sorun yaratabilen ve hekimlerin günlük pratiklerinde zorlandıkları önemli bir o kadar da karmaşık psikiyatrik sorunlar, Kıbrıs’ta düzenlenen “Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi”nde masaya yatırıldı. Önemli konu başlıklarının önemli akademisyenlerin katılımıyla değerlendirildiği kongreye Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu da katıldı.

Ana tema

sı, zor-karmaşık durumlarda güncel ve gerçekçi tedavi yaklaşımları olan “Psikiyatri Akademisi 2013: İnteraktif Eğitim Kongresi” Kıbrıs Girne’de gerçekleştirildi.

Yeni uygulamal

ar sonucu daha önce yapılan “depresyon ve bipolar akademisi”, “şizofreni akademisi” gibi gerçekten unutulmaz interaktif eğitim toplantılarını bir çatı altında toplayan Akademi’nin kongresine ilgi yoğundu.

Tedavide sorun yaratabilen ya da hekimlerin günlük pratiklerinde zorlandıkları önemli karmaşık psikiyatrik sorunlar, 2012-2013 yılı yayın ve araştırma sonuçları ışığında ele alındı.

Alanında önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede farklı konularda paneller de düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi de Kongreye katıldı.

“Duygu Durumu Bozuklukları ve İlişkili durumlarda tanı ve tedaviyle ilgili sorunlar ve güncel çözüm yolları” başlıklı panelde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

‘Duygu Durumu Bozukluklarında nöromodülatör tedavileri; Uygulama biçimleri ve eksikleri-artıları nelerdir?’

“Siz Olsaydınız Ne yapardınız” başlıklı Panelde ise Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyelerinden

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen: OKB, Bipolar Bozukluk ya da OKB, Şizofreni birlikteliği tanıları koyabilmem için, hangi belirtileri görmem gerekir? Ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım ve tedavi yönetimim nasıl olmalıdır? (Olgu örneği üzerinde)

Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu: 2013 yılı yayın ve araştırmaları ışığında “ Tedaviye dirençli unipolar depresyon” konusunda hangi seçenekler gerçekçi, hangi seçenekler anektodal’dir? Bu konuda yeni seçenekler nelerdir? Konularında sunum yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Doğan da “Poliklinik şartlarında pratik uygulamalar neler, nasıl yapılabilir?” Başlıkla panelin Aktivatör yöneticiliğini gerçekleştirdi.