Üsküdar Üniversitesi 12 Ocak 2018 Tarihli Öğretim Elemanı Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO  
SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Lisans, Doktora mezunu olmak ve Felsefe Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamış ve Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doktorasını Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Güzel sanatlar fakültesi, iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak, animasyon, grafik tasarım, resim, sinema, görsel iletişim tasarım ve ilgili alanların birinden doktora ya da sanatta yeterlilik derecesi almış olmak. Animasyon ve çizgi film alanında yeterli teknik bilgi  ve beceriye sahip olmak, en az iki yıl alanla ilgili mesleki deneyimi ve de çalışmaları bulunmak

Yrd. Doç. Dr.

3

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Bölümü

Doktorasını Gazetecilik, İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim Sistemleri alanlarının birinden almış olup, İletişim Çalışmaları alanından Doçentlik unvanını almış bulunmak.

Doç. Dr

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim Sanatları Lisans Mezunu olup,  Doktorasını Reklamcılık veyaHalkla İlişkiler alanlarından birinden almış olup Reklamcılık alanında Doçentlik unvanını almış bulunmak.

Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

Gazetecilik veya Bilişim Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng)

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon

Tıp Fakültesi Mezunu, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Fakültesi mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda Doçentlik ve Profesörlük yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik Lisans diplomalı olup, Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Öğretim Elemanı olarak çalışma deneyiminin bulunması, tercih nedenlerindendir.

Yrd. Doç. Dr.

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

İlahiyat Fakültesi Mezunu olup; Tefsir Bilim Dalı'nda Doktora ve Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği için tıklayınız.
Başvuru Dilekçesi Örneği için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Başvuru Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

12.01.2018

Son Başvuru Tarihi

29.01.2018


 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;  
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü