25 Ekim 2017 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
 • Önlisans Programları Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans mezunu ise; Lisans diplomasının fotokopisi ve lisans transkript fotokopisi ile birlikte belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak şartı (çalışılan kurumdan ıslak imzalı, kaşeli çalışma belgesi ile birlikte sgk hizmet dökümü gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir). Yüksek Lisans mezuniyeti veya öğrenciliği mevcut ise Yüksek Lisans diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi.
 • Yüksek Lisans mezuniyeti var ise; Tezli Yüksek Lisans diploma ve transkript fotokopisi ile birlikte Lisans diploma ve transkript fotokopisi gerekmektedir.
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların; 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren son 5 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
 • Lisans Transkript Sureti, 
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi25/10/2017
Son Başvuru Tarihi08/11/2017
Ön Değerlendirme Tarihi15/11/2017
Giriş Sınav Tarihi20/11/2017
Sonuç Açıklama Tarihi24/11/2017
 Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü – 0216 400 22 22 (2840-2841-2842)
FAKÜLTE / BİRİMBÖLÜM / PROGRAMİSTENİLEN ÖZELLİKLER/UZMANLIK ALANIUNVANKİŞİ
SAYISI
İletişim FakültesiYeni Medya ve GazetecilikGazetecilik, Yeni Medya veya Medya ve İletişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; bu bölümlerden birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
Araştırma Görevlisi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli BilimlerKimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Adli Bilimler Anabilim Dalında (Tezli) Yüksek Lisans Mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği(ing)Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.Araştırma Görevlisi1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyonTıp Fakültesi veya Hemşirelik Bölümünden lisans mezunu olmak veya Hemşirelik veya Perfüzyon Anabilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOtopsi YardımcılığıBiyoloji Bölümü lisans mezunu olup; Adli Biyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Öğretim Görevlisi1
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
Yök Formatlı Özgemiş örneği için tıklayınız.