Üsküdar Üniversitesi 25 Ekim 2017 Öğretim Üyesi Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

1) Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
2) Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Üyesi Başvuru ve Son Başvuru Tarihleri
Duyuru Başlama Tarihi
25/10/2017
Son Başvuru Tarihi
13/11/2017
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Kuzey Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

FAKÜLTE / BİRİM
BÖLÜM / PROGRAM
İSTENİLEN ÖZELLİKLER/UZMANLIK ALANI
UNVAN
KİŞİ
SAYISI

İletişim Fakültesi
Medya ve İletişim Sistemleri
İletişim Fakültesi mezunu olup; İletişim Bilimleri veya Medya Çalışmaları Alanlarının birinde Doktorasını Tamamlamış olmak.
Yardımcı Doçent
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve aynı Ana Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
Profesör
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih ve Türk Siyaset Hayatı konularında Doçentlik Yapmış olmak
Doçent
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Yakın ve Ortadoğu Medeniyetleri Alanında Doktorasını tamamlamış olmak.
Yardımcı Doçent
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng)
Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Profesör
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng)
Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Doçent
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng)
Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Yardımcı Doçent
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji
Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup; Odyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Yardımcı Doçent
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Otopsi Yardımcılığı
Tıp Fakültesi Mezunu olup, Adli Tıp Uzmanlığını tamamlamış olmak.
Yardımcı Doçent
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıp Fakültesi Mezunu olup, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak
Yardımcı Doçent
1
İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.