Prof. Dr. Osman Nuri Küçük “ Tüm toplum kadından ibaret”

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük “ Tüm toplum kadından ibaret”

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Küçük 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen 4. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu'na katıldı. Küçük; bu yılki teması “Aile” olan sempozyumda “Sûfî İrfânı Gözüyle Kadın” başlıklı bir sunum yaptı.

Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Sıcak Yuva Vakfı işbirliği ile Birlik Vakfı Milli Türk Talebe Birliği Konferans Salonu'nda yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlenen sempozyumda Prof. Küçük, İslâm dinî geleneğinin bir ürünü olan tasavvufî düşüncenin kadına dair tespitlerine yer verdi.

Kadına bakışın “malûmat, ilim veya hikmet” düzeyinden yorumlara göre farklılık arz ettiğini; buna göre kimi dini yorumların kadını, şeytanın en büyük yardımcısı diye görebileceği gibi aynı kaynaklardan beslenen İbn Arabi ve Mevlânâ gibi âriflerin kadını rahmaniyetin yeryüzündeki tecellisi olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Hz. Peygamber’in “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi…” hadisinin derunî yorumundan bahsederek, kadın algısının İslâm dünyasının en temel problemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Küçük, nicelik olarak toplum nüfusunun yarısını oluşturan kadının, diğer yarısını da asıl eğiten rol-model olduğundan bahisle aslında tüm toplumun kadından ibaret olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük “ Tüm toplum kadından ibaret” 2

İrfân geleneğindeki “Kendini bilen Rabbini bilir” sözüne atıfta bulunan Prof. Küçük, bu özdeyişe şöyle bir ilave yapılabileceği kanaatini tebliğinde dile getirdi.
“Kadını anlayan kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir…”
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)